Måleriföretagen svarar med lockout

Publicerad 13 apr 2016, 15:24

AVTAL 16. I den konflikt som pågår mellan arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen och facket Målareförbundet svarar arbetsgivaren nu med en så kallad spegellockout på fackets utökade strejkvarsel från den 22 april.

Nyligen varslade Målareförbundet om utökad strejk, som ska gälla från den 22 april. Arbetsgivarsidan svarar nu med en lockout av samma arbetsplatser.

– Spegellockouten är absolut nödvändig, eftersom Målareförbundet har valt att trappa upp konflikten, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, i ett pressmeddelande.

Målareförbundets varsel omfattar berör minst 440 målare och 14 hela företag som helt får stänga sin verksamhet.

– Just nu ser vi inget intresse från facket att återuppta dialogen eller att inleda konstruktiva förhandlingar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, säger Björn Hellman, i pressmeddelandet.

Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar, i och med lockouten, över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kan ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som exempelvis vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.