Skatt på 141 farliga kemikalier

Publicerad 31 mar 2016, 14:04

I ett försök att minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö kan 141 farliga kemikalier i konsumentvaror beskattas. Det kommer regeringen att föreslå i sin budget.

Kemikalieskatteutredningen, som överlämnades till regeringen för ett år sen, föreslog två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Båda med syftet att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

Skatterna är konstruerade så att samtliga varor inom avgränsade varugrupper är skattepliktiga. Den skattskyldige får sedan göra avdrag på skatten om vissa listade ämnen eller grupper av ämnen inte förekommer i varan. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar, för in eller tar emot en vara från ett annat land. De förväntade skatteintäkterna är cirka två miljarder kronor årligen.

Förslaget innebär att varor, som leksaker, elektronik och kläder, som innehåller miljöfarliga ämnen blir dyrare. En icke-miljövänlig telefon skulle bli 25 kronor dyrare och för ett kylskåp blir summan 300 kronor.

Regeringens PM skickas nu ut på remiss. De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017.