Logga in

Fler jobb väntas inom energisektorn

Publicerad
8 mar 2016, 10:40

Sysselsättningstrenden ökar med 13 procent och är en uppgång både på kvartals- och årsbasis. Energiarbetsgivarnas prognos är därmed den näst högsta bland de tio undersökta branscherna, det visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför det andra kvartalet.

Sysselsättningstrenden för energisektorn ökar med 13 procent, vilket är en uppgång med sju procentenheter sedan förra kvartalet och med fem procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar med 7 procent.

– Det är tydligt att energisektorn är ett av de områden där vi kan förvänta oss störst sysselsättningsökning under det kommande kvartalet. Samtliga regioner runt om i landet rapporterar glädjande nog positiva jobbplaner men samtidigt ser transportsektorn och hotell- och restaurangbranschen ut att få en i stort sett stillastående sysselsättning under våren, säger Lars Forseth, vd för Manpowergroup Sverige, i ett pressmeddelande.

Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos, endast transportsektorn har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan rapporteras precis som de tre föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn. Byggbranschen minskar något sedan tidigare och rapporterar en ökning 4 procent.

Arbetsgivarna i samtliga sex regioner lämnar positiva jobbprognoser inför andra kvartalet. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden +14 procent, en ökning med 15 procentenheter jämfört med samma period förra året. Även Norrland rapporterar tydligt optimistiska sysselsättningsplaner och sysselsättningstrenden är +10 procent.

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.