Nya utvecklingspengar för små avlopp

Publicerad 15 dec 2015, 09:15

Havs- och Vattenmyndigheten har beslutat om en ny omgång med stöd för utveckling av små avlopp för 2016. Bakgrunden är att myndigheten menar att utsläpp från små avloppsanläggningar fortfarande är ett betydande problem.

Målet med utlysningen av nya medel är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittämnen från små avloppsanläggningar.

Åsa Gunnarsson, utredare på Havs- och Vattenmyndigheten, säger till VVS-Forum att storleken på utlysning ligger i paritet med årets, det vill säga runt 3,5 miljoner kronor.

Senast i februari 2016 ska ansökningar ha inkommit till myndigheten och vilka projekt som beviljas finansiering meddelas den 22 april 2016.

Läs mer om utlysningen här.

Rekommenderade artiklar

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

Avloppsprojekt får miljonbidrag

Ozon ska rena vatten från antibiotika

Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. – Inom modern sjukvård är miljöansvar en viktig del och här kan Akademiska sjukhuset gå i bräschen, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Därför är utsläppen från naturhus så låga

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

VA-pris till Norge

VA-guidens Avlopp & Kretsloppspris går i år till en norsk professor som förfinat småskalig och källsorterad avloppsteknik.

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Klimat och miljö prioriterad forskning

Nu har regeringen presenterat årets forskningsproposition. Det ska satsas på tioåriga nationella forskningsprogram, bland annat två program inom klimat och hållbart samhällsbyggande, för att långsiktigt stärka forskningen, berättade minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S), vid en presskonferens.

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.