Logga in

VA-pris till Norge

Publicerad
15 feb 2017, 20:13

VA-guidens Avlopp & Kretsloppspris går i år till en norsk professor som förfinat småskalig och källsorterad avloppsteknik.

Avlopp & Kretsloppspriset 2017 går till Petter Jenssen professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Ur juryns motivering:

”Petter Jenssen har med idérikedom, kunskap, pedagogisk förmåga och stort engagemang fungerat som en förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och kretsloppssystem under flera decennier, såväl i Norden som internationellt. Petters arbete har varit en viktig byggsten för de system för återföring av näring från små avlopp som finns och växer i Sverige i dag.”

– Min första reaktion var att bli lycklig och rörd. Det sker mycket i Sverige inom avlopp och kretslopp och jag hoppas priset kan bidra till att sätta mer fokus på detta viktiga fackområde i Norge, säger pristagaren Petter Jenssen, i ett pressmeddelande.

Enligt VA-guiden har Petter Jenssen bidragit till utvecklingen av småskalig och källsorterad avloppsteknik. Han har hämtat hem, förädlat och förfinat idéer och erfarenheter från andra länder och sedan testat och verifierat dem i testanläggningar, både för svartvattensortering och rening av källsorterat BDT-vatten.

– Petter Jenssen insåg tidigt de stora fördelarna som källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl slutet kretslopp av växtnäring. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer och i dag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & Kretslopp”, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Priset delas ut fredagen den 17 mars i Norrköping under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp och består av 20 000 kronor i resestipendium, en toalett i Filippinerna genom Toaletter Utan Gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom.