Logga in

Klimat och miljö prioriterad forskning

Publicerad
28 nov 2016, 13:25

Nu har regeringen presenterat årets forskningsproposition. Det ska satsas på tioåriga nationella forskningsprogram, bland annat två program inom klimat och hållbart samhällsbyggande, för att långsiktigt stärka forskningen, berättade minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S), vid en presskonferens.

– Regeringens ambition är att värna den fria forskningen samtidigt som vi gör satsningar kopplade till globala samhällsutmaningar. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation inom miljö- och klimatforskning och därigenom bidra till jobbskapande och nya företag. Sverige ska inte exportera utsläpp, vi ska exportera lösningarna för ett hållbart samhälle, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, i ett pressmeddelande.

I forskningspropositionen föreslås att ett nationellt forskningsprogram om hållbart samhällsbyggande inrättas hos Formas, i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Satsningen är en ökning av Formas anslag med 75 miljoner kronor under perioden 2017–2020.

Formas föreslås även få ytterligare 285 miljoner kronor för att stärka svensk klimat- och miljöforskning. Dessutom får Formas anslag för att göra forskningssatsningar inom cirkulär och biobaserad ekonomi i samarbete med Vinnova och Energimyndigheten.

Industriforskningsinstituten under Rise, däribland SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, får 100 miljoner kronor fram till 2020.

Bland andra förslag i propositionen finns höjda anslag till grundutbildningarna vid högskolor och universitet för att garantera forskningsanknytning.

Positiva kommentarer kommer bland annat från Sveriges Byggindustrier.

– Det är bra att resurserna till samhällsbyggande och klimatfrågor ökar. Det har vi verkat för tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Regeringens ambitioner på att forskningen ska komma till större nytta i samhället skriver vi naturligtvis under på, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Sveriges Ingenjörer är också i stort positiva men menar att om regeringens ambitioner ska ge resultat måste arbetsvillkoren förbättras på universitet och högskolor. Många ingenjörer vill inte arbeta där på grund av otrygga anställningar. 32 procent bland forskande och undervisande personal inom teknik på universitet och högskolor är bara visstidsanställda.

– Det är otillständigt att man som ingenjör och forskare eller lärare inom universitetsvärlden fortfarande måste hanka sig fram på visstidsanställningar tills man är över 40 år. Lärosätena måste nu ta sitt ansvar för en reell förändring, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Rekommenderade artiklar

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Passivhuscentrum läggs ned

VVS-montörer ska kunna plugga på universitetet

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

De flesta vill ha högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.