Logga in

Klimatavtalet påverkar också Sverige

Publicerad
14 dec 2015, 09:51

Världens länder enades i Paris om ett nytt globalt klimatavtal. Även Sverige påverkas av klimatavtalet.
− Nu återstår att minska klimatutsläppen genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.

Beslutet kom efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

− Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge drivit på för ett avtal som stärker klimatarbetet. För första gången har vi ett globalt klimatavtal där alla bidrar och det är oerhört viktigt, menar Åsa Romson i pressmeddelandet.

Vart femte år ska länderna samlas för att se hur långt det samlade klimatarbetet kommit.

− Jag är glad att vi fått ett långsiktigt mål och en femårig cykel för att få länder att höja sina åtaganden. Sverige har tydligt drivit på för en hög ambition i avtalet och det syns att vårt arbete gett resultat, menar den svenska klimat- och miljöministern som under mötet fick förtroendet att medla inom två centrala frågor för avtalet: anpassning och frågan om skador och förluster. Länderna har nu enats om en kompromiss som går ut på att länder ska samarbeta för att öka kunskap och förbättra hanteringen av de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna.

Avtalet skickar, enligt pressmeddelandet, en tydlig signal till företag, kommuner och länder att komma igång med arbetet med att begränsa utsläppen.

− Jag känner extra stort hopp för framtiden efter att ha sett ett nästan overkligt stort engagemang från företag, städer, regioner och inte minst engagerade människor i miljörörelsen inför och under mötet. Tillsammans kan vi klara klimatutmaningen, säger Åsa Romson.