Nytt stöd för energikartläggningar klart

Publicerad 17 jun 2015, 13:47

Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter för stöd till energikartläggningar i små och medelstora företag. Föreskrifterna gäller från den 18 juni 2015 och stödet kommer att kunna sökas under juli månad 2015.

Energimyndigheten har sett över föreskrifterna för stödet till energikartläggningar i små och medelstora företag. Föreskrifterna reglerar energikartläggningens innehåll, vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning av stöd samt vilka uppgifter som ska lämnas inför uppföljning samt utvärdering av stödet.

Stödet är ännu inte möjligt att söka, men enligt plan ska stödet kunna sökas under juli månad 2015.

FAKTA/ENERGIKARTLÄGGNING

  • Stödet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 MWh/år. Stödet ersätter 50 procent av energikartläggningens kostnad, dock maximalt 50 000 kronor.
  • En energikartläggning ska optimera företagets energianvändning och ge svar på hur stor energianvändningen är. En energikartläggning ska också innehålla förslag på hur företaget kan energieffektiviseras.
  • Energipriserna i Sverige har varit låga i jämförelse med andra länder. Under de senaste åren har de dock ökat och det ser ut att fortsätta. För att svenska små och medelstora företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden krävs det att energikostnaderna minskar. En energikartläggning som resulterar i energieffektivisering är ett bra sätt att förbättra konkurrenskraften för ditt företag samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.