Matchning föreslås bli ny anställningsmodell

Publicerad 16 mar 2015, 15:37

Inför subventionerade matchningsanställningar där arbete och kompetensutveckling kombineras och som inkluderar stöd både till individ och till arbetsplats. Det föreslår utredaren Anders Lago, HSB:s styrelseordförande, i en statlig utredning som i dag överlämnades till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Trots stöd är det många arbetsgivare som inte anställer. En anledning är att det är viktigare för arbetsgivaren att hitta personer med relevant kompetens och som passar i den egna verksamheten, än att anställningskostnaden är låg, konstaterar utredningen.

Utgångspunken för matchningsanställningen är att minska betydelsen av den osäkerhet som arbetsgivare kan känna inför att anställa personer som varit utan arbete en lång tid, menar Anders Lago i utredningen.

Matchningsanställningen innebär att individen anställs hos en matchningsaktör, som har arbetsgivaransvaret för individen. Individen utför sitt arbete hos ett kundföretag, som betalar matchningsaktören för tjänsten. Detta innebär att arbetsgivare – i form av kundföretaget – ges möjlighet att pröva hur en individ fungerar i verksamheten utan att ett anställningsförhållande behöver komma till stånd.

Matchningsanställningen innebär också att individen arbetar 75 procent av tiden, och deltar i övriga delar av matchningsanställningen resterande tid. Minst 15 procent av tiden ska individen delta i kompetensutvecklande insatser.

Matchningsaktörer ska utses genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). En anledning till att upphandla tjänsten är att matchningsanställningen ska vara förenlig med EU-rätten och reglerna om statligt stöd.

Utredningen föreslår att försöksverksamheten pågår under tre år, och omfattar omkring 2 000 individer årligen.

Läs utredningen här