Logga in

Sverige kräver 50 procents utsläpps- minskning av växthusgaser

Publicerad
3 feb 2015, 10:39

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) träffar i dag EU-kommissionen och Europaparlamentet för att driva på EU:s klimatambitioner. Sverige kräver att målet om utsläppsminskningar av koldioxid skärps från 40 till 50 procent, enligt ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

Regeringen fortsätter att försöka höja ambitionen inför det stora klimatmötet i Paris i december i år. Under våren ska världens länder presentera sina bidrag till den nya globala överenskommelsen.

– I de internationella klimatförhandlingarna är EU en nyckelspelare, då är det extra viktigt att EU:s klimatarbete är ambitiöst och verkligen minskar utsläppen, säger Åsa Romson, i pressmeddelandet.

Vid Europeiska rådet i oktober 2014 antogs ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030. Beslutet innebär bland annat målen om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent, öka andelen förnybar energi till 27 procent och ha ett mål om energieffektivisering på 27 procent.

Målet om minst 40 procent utsläppsminskning kommer vara EU:s bidrag inför mötet i Paris. EU-kommissionen tar nu fram ett förslag till en strategi inför Paris, som ska diskuteras när EU:s miljöministrar träffas i mars. Regeringen kräver att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar på 50 procent till 2030 är ”i enlighet med EU:s ansvar och förmåga”.