Logga in

”Sverige bra rustat för Energiewende”

Publicerad
19 feb 2015, 16:30

Sverige har mycket bättre förutsättningar för ”Energiewende” än Tyskland. Det menar konsulten Nina Björstrand i en ny debattskrift om vad Sverige kan lära av den tyska energiomställningen som diskuterades på tankesmedjan Fores kontor i Stockholm i dag.

Tysklands energiomställning ”Energiewende” går ut på att fossila bränslen byts ut mot förnybara för att därmed minska koldioxidutsläppen. Omställningen tog riktig fart efter kärnkraftshaveriet i japanska Fukushima 2011. Förbundskanslern Angela Merkel gjorde en helomvändning i kärnkraftsfrågan och den tyska förbundsdagen beslutade att avveckla kärnkraften fram till år 2020.

Men ”Energiewende” har kritiserats för att vara dyrt, öka användningen av kolkraft och har fått lokala opinioner emot sig som exempelvis demonstrerar mot utbyggnad av vindkraft och kraftledningar.

Enligt Nina Björstrand, konsult på den europeiska tankesmedjan Meister Consultants Group/IFOK, är det tre negativt laddade ”K:n” som står i fokus när ”Energiewende” diskuteras i Sverige: kostnad, kolkraft och konflikter.

– Utbyggnaden av förnybar energi har gått mycket bättre än man trodde. Lägger man ihop alla enskilda förnybara energislag är de större än något annat energislag, säger hon och pekar på de tyska energimålen där förnybar energi enligt plan ska utgöra 35 procent, energieffektiviseringen ska öka med 20 procent och koldioxidutsläppen minska med 40 procent till år 2020. Det sistnämnda målet ser man däremot inte ut att kunna nå.

– När det gäller elkostnader för de tyska hushållen så har det blivit dyrare, omkring 1 500 svenska kronor mer per år. Det beror på det tyska systemet med den så kallade EEG-avgiften som pressat upp priserna genom att elproducenterna får ett garanterat pris, trots att produktionskostnaderna inte har ökat och marknadspriset på el minskat kraftigt, säger Nina Björstrand och pekar på att energiintensiv industri också får dispens från EEG-avgiften.

– Kolkraften har ökat i Tyskland, men det har också den förnybara energin gjort. Orsaken till att kol ökar beror främst på att den är billig på världsmarknaden och därför tagit över andelar från gaskraften, säger hon och förklarar att när det gäller konflikter så handlar det oftast om ”not in my back-yard-syndromet. Folk vill inte ha vindkraftverk precis intill knuten eller bo under högspänningsledningar.

Varför är då Sverige bättre rustat än Tyskland för en energiomställning?

– Systemet med EEG-avgiften håller på att reformeras, medan Sverige har elcertifikat som ska öka produktionen av förnybar el och som inte alls är lika dyrt för konsumenterna.

Läs rapporten ”Energiewende – kostnadsberg, kolkraft, konflikter?” här.