Logga in

Kemira Kemi utsett till landets energismartaste företag

Publicerad
9 okt 2014, 21:49

Kemiföretaget Kemira Kemi i Helsingborg har vunnit 2014-års E-prize.
– Ett bevis på att vi har varit framgångsrika med att ta ett helhetsgrepp i energiarbetet och arbetat målinriktat, säger Emma Gunnarsson, energistrateg på Kemira Kemi, i ett pressmeddelande.

I dag svarar överskottsenergi från Kemira för cirka 30 procent av den totala energi som går ut via fjärrvärmenätet. Därmed är företaget en av Sveriges största leverantörer av återvunnen energi till samhället, enligt pressmeddelandet.

– Vi har också blivit allt bättre på att själva använda vår återvunna energi. I dag används den till att generera elektricitet och för uppvärmning i produktionsprocesser och lokaler. Sedan 2006 har vi ersatt en betydande del av naturgasanvändningen med återvunnen energi, säger Adam Jomaa, ansvarig för industriparken.

Juryn bedömer mängden sparad energi i förhållande till den totala användningen, vilken klimatnytta åtgärderna haft, hur innovativa de varit och i vilken utsträckning de bidragit till att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft.

Det är inte bara Kemira Kemi som har nytta av energin. På Kemiras fabriksområde har en industripark vuxit upp, Industry Park of Sweden. Industriparken, som ägs av Kemira, har ett koncept som bygger på industriell symbios, att skapa affärsnytta genom samverkan, innovativa lösningar och att dela på resurser.

Bakom E-prize står elbolaget Eon i samarbete med Veckans Affärer.