Årets energiklokaste livsmedelsbutik är Ica i Stöde

Publicerad 9 dec 2015, 14:39

Ica Nära i Stöde väster om Sundsvall har korats till Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015. Den största effektiviseringsåtgärden som den vinnande butiken har gjort är att byta ut ventilationen.

Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning främst på grund av många kylar och frysar, som kan stå för 50 procent av den. Generellt sätt är det dock möjligt för en livsmedelsbutik att minska sin energianvändning med 30 procent.

För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning för denna grupp under 2014. Utbildningen är framtagen av Energikontoret Region Örebro län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Belivs Innovationskluster med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 där vinnaren nu har korats: Ica Nära i Stöde med 15 anställda.

‒ I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva butikens elförbrukning. Tidigare hade vi 600 000 kronor i kostnader för elförbrukningen på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kronor per år, så vi har nästan halverat kostnaderna, förklarar butikschefen Mikael Norrbom i ett pressmeddelande från SP.

Den största åtgärden som den vinnande butiken har gjort är att byta ut ventilationen.

– Det var en stor investering, cirka en miljon kronor, men ventilationsanläggningen har också gett mycket besparingar, så på sikt har vi igen investeringen, säger Mikael Norrbom.

I vinnarbutiken har alla diskar dörrar och det finns lock på alla kylar och frysar.

– Detta har gjort att vi har kunnat trimma in avfrostningen. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka. Dessutom minskar uppvärmningsbehovet i butiken.

Mikael Norrboms bästa tips till andra livsmedelsbutiker är:

‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken. Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara.

Priset delas ut i morgon, den 10 december.

Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken”