Logga in

Svenska vinnare i internationell solenergitävling

Publicerad
28 apr 2016, 08:37

Energilagringens motsvarighet till smartphones var ett av de vinnande svenska koncepten i den internationella innovationstävlingen Intelligent Energy Management Challenge. De vinnande svenska företagen är Ferroamp Elektronik och KIC Innoenergy.

Innovationstävlingens mål är att få fram nya flexibla lösningar för att anpassa energisystemet i byggnader med solceller så att solelen används och lagras på ett smartare sätt. Tävlingen arrangeras i samarbete mellan Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks. Deltar gör även kommunerna Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala.

Förutom från Sverige är tävlingens vinnare entreprenörer från Grekland och USA. Lösningarna anpassar byggnadens energisystem för att använda och lagra solel på ett smartare sätt. De vinnande entreprenörerna bjuds nu in till förhandlingar om pilotprojekt med de deltagande kommunerna till ett värde av upp till 50 000 euro per kommun, något som kan resultera i upphandlingar till ett värde av 2,8 miljoner euro. Vinnarna, som dessutom tilldelas 10 000 euro var, är:

  • Ferroamp Elektronik, Sverige med ”Energyhub”, en plattform för lagring av förnybar energi, motsvarande smartphones som utgör en plattform för kommunikation. 
  • KIC Innoenergy, Sverige med lösningen Local System Operator (LSO) som kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen.
  • CERTH, Grekland med ”Agile”, ett självlärande energisystem som tar smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt möter slutkonsumentens behov.
  • Amzur Technologies, USA som har utvecklat en smart energimätare som förutser batterianvändning och hur mycket solkraft som genereras och talar om för användaren när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.