Coronavirus har hittats i ventilationssystemets frånluft på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Foto: Getty Images

”Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta”

Publicerad: 17 november 2020 Text: Eva-Maria Fasth

Svenska forskare har hittat spår av coronavirus i ventilationssystemet på ett sjukhus. Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, följer utvecklingen.

Forskande läkare har hittat coronavirus i ventilationssystemets frånluft på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Artikel från augusti: Så anpassas kontoret för livet efter corona

Det skulle i så fall tala för att coronaviruset också är luftburet med möjlighet att infektera på längre håll än två meter från en sjuk person.

Viruset som forskarna hittade var dock inte aktivt och därmed inte smittsamt.

Upptäckterna presenteras i en studie som nyligen publicerades.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation

– Vi har tagit del av studien, men har hittills inte fått någon återkoppling från våra myndigheter. Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta (mikroskopiskt små droppar i luften som kan inandas) i våra rekommendationer för kommersiella och offentliga lokaler, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Svensk Ventilations rekommendationer hänvisar till den europeiska ventilationsorganisationen Rehva som har beskrivit hur coronaviruset kan sprida sig på olika sätt och hur ventilation kan förebygga luftburen smitta.

– Rehva förklarar varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas. Det innebär att konventionell ventilation effektivt kan späda ut luften och föra bort viruspartiklarna, förklarar Britta Permats och tillägger att detta gäller under förutsättning att människor håller minst 1,5 meter från varandra.

Artikel från april: Spel ska minska smittspridningen

Exempelvis har det amerikanska smittskyddsinstitutet infört striktare restriktioner kring att vistas i dåligt ventilerade miljöer.

– Ventilation med normenliga uteluftsflöden kan minska risken att smittas av coronavirus.

Konventionell ventilation späder ut koncentrationen av aerosoler. Men ventilation hjälper inte mot de större viruspartiklarna, som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska, enligt Rehva.

Håkan Svanström om corona: "Personalen har alltid visir på sig vid avloppsrensningar"

Finns det någon risk att bli coronasmittad vid arbete med ventilationssystem?

– Man ska följa god generell praxis vid filterbyten och se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna som heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Dessutom ska det gamla filtret läggas i en plastpåse som förseglas, säger Britta Permats och tillägger att extra försiktighet krävs i infektionskliniker och andra känsliga sjukhusmiljöer.

Läs studien här.

Fler nyheter

6 heta värmepumptrender

22 jan 2021 | 99 procent kan väl knappast ha fel? Här kommer sex tunga argument för att de tillfrågade installatörerna och återförsäljarna har rätt när de tror p...