Logga in

Så anpassas kontoret för livet efter corona

Publicerad
20 aug 2020, 07:00

Noggrannare OVK, fler beröringsfria installationer och nya krav i öppna kontorslandskap. Det är några förändringar som kan komma i kölvattnet efter covid-19, spår experter.

Många svenska kontor har ekat tomma under våren, med bara få och tillfälliga besökare. Även om verksamheter snart börjar återgå till det mer normala igen kommer coronakrisen att ge permanenta avtryck i kontorens utformning. Det menar flera experter.

Ulf Näslund– Vi kommer säkert att få se fler rekommendationer kring beröringsfria installationer, exempelvis talstyrda hissar och dörrar. Du ska kunna gå från gatan och upp till ditt kontor utan att ta i någonting, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef hos fastighetsbolaget Vasakronan.

Från 2018: Satsa på strumpor för täta kanaler

Ventilation

När det gäller installationerna har inte så stora förändringar gjorts i Vasakronans byggnader. De flesta hus har fortsatt att vara i drift under pandemin. Enligt de svenska riktlinjerna har inga ändringar av ventilationen krävts, enligt Ulf Näslund. Legionella i vattenledningar förebyggs enligt gängse rutiner för lokaler som står oanvända periodvis.

– För ventilationen finns ingen quick fix. Men det kanske kan bli ändringar framöver i hur man sprider luften i lokaler – hur tilluft- och frånluftsdon placeras, var uteluft tas in och om ventilationen ska vara deplacerande (uteluft tillförs i golvnivå, reds anm) eller omblandande (friskluft blåses in från högt placerade don), säger Ulf Näslund.

Han menar också att de närmaste åren kommer att innebära utmaningar för alla företag som hyr ut kontor. Många hyresgäster kommer även fortsättningsvis tillåta att anställda i högre grad jobbar hemifrån. Det kan bli ökad efterfrågan på egna rum, inglasningar, och annat.

Foto: Vasakronan

Öppna landskap

Koncept som co-working, där flera företag delar på lokaler, och aktivitetsbaserade kontor – där alla ytor delas – kommer troligen att påverkas. Calle Rosengren, universitetslektor vid Lunds universitet, som forskar om framtidens arbetsmiljö och digitalisering tror inte att förändringarna enbart blir negativa. Men det är viktigt att ta arbetsmiljöansvaret på allvar.

Ett dilemma, enligt Rosengren, är att det fortfarande inte är helt fastlagt hur droppsmittan sprids. Hur höga behöver skärmskydd vara, till exempel?

Från 2018: Därför ska du be grannen stänga fönstret

Partikelspridning

Det finns forskning som visar att virus kan föras vidare via luftburna partiklar, så kallade aerosoler. Därför är väl fungerande ventilation viktig när det gäller att reducera smittspridning inomhus. Organisationen Rehva presenterade under våren en guide för hur ventilationen kan justeras för att så bra som möjligt skydda mot corona.

I många länder har kontorshus varit helt stängda under corona-krisen. Det har föranlett den internationella branschorganisationen Ashrae att gå ut med en rekommendation kring hur kontorsbyggnader bör återstartas efter krisen.

Ulf Näslund tycker att rekommendationen bara fungerar delvis i Sverige som inte har varit helt stängt.

– Det är också skillnad, exempelvis mellan Sverige och USA i vilken typ av ventilation som används. I svenska kontor finns till exempel ingen återluft i dag. Svenska normer styr mot uteluft, säger Ulf Näslund.

Foto: Locum

OVK

En annan förändring post corona kan bli noggrannare OVK med hjälp av sensorer och sakernas internet (internet of things, IoT). Erfarenheter från sjukhuslokaler spelar här en viktig roll. Redan för två år sedan påbörjade Locum tester med sensorassisterad OVK.

Mätsystemen har varit till hjälp under coronakrisen på sjukhus i Stockholmsområdet – bland annat i operationssalar på Södersjukhuset och Löwenströmska samt i sterilcentraler på Danderyds sjukhus.

Thomas Ahlberg– Det har funnits en tendens att vilja skjuta upp OVK nu då det varit besvärligt att komma in i vissa anläggningar. Samtidigt har kontrollen varit viktigare än någonsin att genomföra, eftersom corona blivit klassad som droppsmitta av Folkhälsomyndigheten, säger Thomas Ahlberg, teknikchef hos Locum.

Svårt med OVK: Kommunerna klarar inte skolventilationen

I pilotprojektet med sensorassisterad OVK har små mätare för temperatur, fukt och tryck satts ut på olika platser där människor vistas. Sensorsystemet hjälper besiktningsmannen genom att peka ut var inspektioner behöver göras och åtgärder sättas in. Ett index i styrsystemets gränssnitt visar med färgerna grönt, gult och rött och på en skala 1 till 7 hur bra inomhusklimatet är. Brister uppmärksammas också mer regelbundet än med de vanliga stickproverna var tredje år.

Forskare på KTH har tagit fram en prognosmodell för en sterilcentral på Danderyds sjukhus. Med mätdata från sensorerna kombinerad med väderprognoser går det att i god tid anpassa temperatur, fukt och tryck i lokalen så att den blir säker för verksamheten. Även under längre perioder av värme och hög luftfuktighet.

– Vårdpersonalen kan se på en display att allt är ok och att rummet har ett fullgott inomhusklimat. Det är viktigt för att skydda känsligt, medicinskt material och bidrar till att operationer inte behöver ställas in, säger Thomas Ahlberg.

 

7 tips för säkrare återkomst till kontoret

1. Skapa en strategisk plan innan byggnaden öppnas med åtgärder som får de som ska vistas i lokalerna att känna sig trygga.

2. Om byggnaden öppnas medan det fortfarande finns krav på personlig skyddsutrustning, referera till Ashraes Occupancy Guides.

3. Se över programmeringen av ventilation och luftkonditionering, så att driften är igång två timmar före och efter lokalens användning. Det gäller även frånluftsfläktar och öppning av luftfuktare för uteluft. För byggnader som saknar kapacitet att behandla stora volymer uteluft – öppna alla fönster i minst två timmar före lokalens användning.

4. Se till att förvaringsutrymmen inkluderas i rengöringsprocedurer som bygger på EPA- och CDC-vägledning för godkända produkter och metoder: Desinficera områden med hög grad av beröring (exempelvis av/på-brytare, termostater), desinficera insidan av kylskåp där viruset kan överleva under lång tid.

5. Kör systemet med minimalt intag av uteluft när ingen vistas i lokalen. 

6. Frånluft från garage ska köras två timmar innan besökare anländer.

7. Risken för legionella kan öka när vattensystem stått oanvända en tid. Se därför till att skapa en vattenhanteringsplan, för exempelvis spolning med hetvatten.

Foto: SödersjukhusetKälla: Ashrae

Vårdrum för Covid-19-patienter ska ha ett undertryck på minimum 10 Pascal i förhållande till omgivande utrymmen. Detta för att luft från vårdrummet inte ska spridas till rum runtomkring.