Logga in

De får informationscentret om hållbart byggande

Publicerad
3 okt 2017, 10:00

Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. 

Det blev Svensk Byggtjänst, i samverkan med Nationellt Renoveringscentrum, som tog hem Informationscentrum för hållbart byggande. Verksamheten ska vara igång i januari 2018 och pågår året ut.

Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation.

Passivhuscentrum läggs ner

Som VVS-Forum tidigare skrivit om innebär detta att Passivhuscentrum Västra Götaland nu avvecklas. Grundaren Hans Eek menar dock att Passivhuscentrum ändå kommer att fortleva.

Det är huvudägaren Alingsås kommun, som tillsammans med Västra Götalandsregionen, fattat beslutet om nedläggning ”då regeringens anslag för att främja ett nationellt center för hållbar byggnation går till en annan aktör”.

I upphandlingen ingick bland annat att informationscentrum för hållbart byggande ska verka för en ökad energieffektivisering vid både renovering och byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

”Boverket är övertygad om att informationscentrum blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information inför att du ska renovera eller bygga nytt.”

Peter Fransson, Boverket

Informationscentrum ska samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information kostnadsfritt till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen.

Peter Fransson, Boverket

– Boverket är övertygad om att informationscentrum blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information inför att du ska renovera eller bygga nytt. Helhetssyn och livscykelperspektiv är viktigt i samband med detta, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, i ett pressmeddelande.

Ett kunskapslyft behövs vid renovering

Andres Muld är ordförande för Nationellt Renoveringscentrum, som även har partnerskap med Sveriges Energikontor, SUST, RISE och IVL.

Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum

– Vi har arbetat tillsammans med Svensk Byggtjänst i projektet Renoveringsinfo under de senaste åren. Så vi är väl förberedda att ta oss an denna uppgift – vår startsträcka till konkreta resultat är mycket kort, säger han.

Här finns en växande VVS-marknad

Målet är att Informationscentrum ska informera om konkreta åtgärder som målgrupperna kan genomföra för ökad energieffektivisering och hållbarhet i renovering och nybyggnation.

Detta ska ske med hänsyn till följande:

  • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
  • Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
  • Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
  • Påverkan på tekniska egenskapskrav.
  • Kulturvärden.
  • Sociala aspekter, i de fall det är relevant, och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.