Stefan Rex, vd på Säker Vatten.

Säker Vatten får fler medlemmar

Publicerad: 22 maj 2019 Text: Fredrik Karlsson

Säker Vatten har hållit årsmöte och blickar framåt. Vi frågade vd Stefan Rex om viktigaste frågorna.

– Vi ökar medlemsantalet, framförallt är det fler konsulter som går med i Säker Vatten, säger vd Stefan Rex, som nämner de viktigaste projekten för kommande verksamhetsår:

• Projektet "Plats för installationer" som redovisas i höst.

• Ett beräkningsprogram för kallvattentemperatur i tappvattenschakt som släpps till medlemmar i maj.

• En självdeklaration som skickas ut i etapper till medlemmarna.

• Och uppdateringen av branschreglerna som ska vara klar till 2021.

– Det är vårt stora arbete eftersom vi uppdaterar reglerna vart femte år, säger Stefan Rex.

Vid årsmötet valde Säker Vatten styrelse och det är klart att Liselott Gustafsson, Gustafssons rör i Umeå, fortsätter som ordförande.

Fler nyheter

En affärsidé som växer

16 sep 2019 | Så kallad ransomware riktar in sig på företag, sjukhus och offentliga verksamheter som har gott om pengar. Och det här är en affärsidé som växer,...