Logga in

Injusteraren: ”Jag är en ingenjör i blåkläder”

Publicerad
11 aug 2021, 06:00

”Injustering var som hieroglyfer för oss montörer, men jag ville förstå”, säger Kalle Edblom som tycker att han förenar det bästa av två världar – han arbetar praktiskt samtidigt som han gör avancerade mätningar.

Det brukar sägas att det krävs gedigna ingenjörskunskaper för att få ett värmesystem rätt injusterat. Men VVS-montören Kalle Edblom, som i dag arbetar med injustering på det egna företaget K3 Rörteknik i Jönköping, är i princip självlärd. Han har gått en tvådagarsutbildning hos en tillverkare av mätinstrument.

Avloppsvärmeväxlare sänker energikostnaderna
Här ska det vaskas kilowattimmar ur avloppet

FX eller FTX?
Stridsfrågan som delar branschen i två läger

– Jag är en ingenjör i blåkläder, säger han lite skämtsamt och pekar på att injusterarjobbet är så kul eftersom han både arbetar ute på ”bygget” och kollar flödesscheman och protokoll på datorskärmen.

Varför är det så viktigt med injustering?

– Det handlar om att balansera och skapa motstånd. När det gäller injustering av värme gäller det att få en jämn värmespridning över hela fastigheten. Kort kan man säga att vattnet blir jätte-varmt i botten och iskallt i toppen om man inte har injusterat varmvattencirkulationen i ett högt hus, säger Kalle Edblom, som har ersatt rörtången med digitala mätverktyg.

– Men jag har alltid med mig min fullt utrustade servicebil. Det händer ganska ofta att jag får lufta radiatorer och rengöra smutsiga filter.

– Injustering handlar om att balansera och skapa motstånd, säger injusteraren Kalle Edblom. Foto: Sören Håkanlind

Vad är bra förutsättningar för en optimal injustering?

– För nyproduktion är en väl utförd projektering viktigast. När det gäller renoveringar är det alltid en god förutsättning att ha bra underlag från befintlig installation för att kunna göra nya beräkningar. Det är få fastigheter som klarar sina energiberäkningar, beroende till stor del på bristfällig injustering och driftoptimering.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är VVS-montör i botten, men har arbetat med injustering i ungefär sex år. Det finns ingen regelrätt utbildning för injusterare inom VS, men man kan utbilda sig via tillverkarna när det gäller mätinstrument, reglerventiler och styrutrustning. Men där krävs det erfarenhet från fältet för att man ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Det finns en certifiering för injusterare av ventilation, men inte för värme och sanitet, säger Kalle Edblom och berättar att hans eget intresse för injustering väcktes när han som VVS-montör på djupet ville begripa varför systemen ibland inte fungerade. 

”Injustering var som hieroglyfer för oss montörer, men jag ville förstå … tog kontakt med tillverkare av system-komponenter och byggde en egen rigg med reglerventiler och pump hemma i garaget.”

– Injustering var som hieroglyfer för oss montörer, men jag ville förstå, säger Kalle Edblom, som tog kontakt med tillverkare av systemkomponenter och byggde en egen rigg med reglerventiler och pump hemma i garaget.

Kalle Edblom beskriver sig själv som en mycket nyfiken person, och missar aldrig en ny affärsmöjlighet när den uppenbarar sig. 

Det som verkligen fick honom att tända till på injusteringar var ett jobb där han och kollegorna på Kalle Edbloms tidigare VVS-företag skulle optimera värmen i en fastighet. 

– Jag och mitt förra bolag utförde ett ventilbyte hos en bostadsrättsförening. Det var första gången som jag själv anlitade en injusterare. Han var en tystlåten farbror, iklädd arbetsrock och gubbkeps som mest stånkade över hur krångligt och avancerat allt var. När någon säger så till mig blir jag extremt nyfiken. 

 Injusterarjobbet förenar det bästa av två världar, menar Kalle Edblom, eftersom han både arbetar ute på ”bygget” och kollar flödesscheman. Foto: Sören Håkanlind

Men han ville inte vidareutbilda sig till VVS-ingenjör.

– Jag tycker inte om att sitta framför datorn och rita system, utan vill vara ute i verkligheten. Jag upptäckte att injustering var kul och att jag ville ta hand om hela processen från förfrågningsunderlag till färdig installation. En stor fördel är att jag har den praktiska erfarenheten som VVS-montör som jag tar med mig i mitt nya yrke. 

Kalle Edbloms företag har orderböckerna fulltecknade då hans företag K3 Rörteknik har hela Sverige som arbetsfält. Det råder stor brist på kunniga injusterare i hela landet.

Klimatmålet hotat
Brist på installatörer hot mot energieffektivisering

Vilka är de största problemen med injusteringar?

– Feldimensioneringar av projektörer. Sedan är det få i branschen som har koll på komponentval och vad en ventiloptimering är. Vissa installationsföretag gör injusteringen själva, med varierande framgång. Men med dagens tuffa energi-krav går det inte att skoja längre. Man måste mäta för att veta. 

Foto: Sören Håkanlind

”Med dagens tuffa energikrav går det inte att skoja längre. Man måste mäta för att veta.”

Injusteringen är grunden till driftoptimeringen, ett område som Kalle Edblom också är verksam inom. Det finns flera parametrar som ska kollas för att systemet ska fungera optimalt, till exempel förtryck i expansionskärl och rätt typ av pumpreglering.

– När det gäller optimering av värmekurvor så finns det lika många varianter som undercentraler. Men injusteringen är A och O, saknas rätt flöden så kan man inte driftoptimera. Injustering och driftoptimering går hand i hand.

Hur pass tillförlitlig är den avancerade mättekniken som du använder?

– Verktygen kalibreras med jämna mellanrum. Själv har jag alltid med mig två likadana mätinstrument, som en kvalitetssäkring. 

Vad har du på gång härnäst?

– Det är en riktigt fin milstolpe, nya domstolsbyggnaden i Jönköping, som jag och Kungälvs Rörläggeri ska injustera, säger Kalle Edblom, som tidigare varit filialchef i Jönköping för just Kungälvs Rörläggeri.

Kalle Edblom. Foto: Sören Håkanlind

Kalle Edblom

Ålder: 36 år.
Yrke: Injusterare och problemlösare.
Familj: Är lyckligt gift och har två små pojkar, 5 och 7 år gamla.
Bor: I en 60-talsvilla i Jönköping.
Hobby: Renovera hus och cykla mountainbike.