Logga in

Säker Vatten får fler medlemmar

Publicerad
22 maj 2019, 15:02

Säker Vatten har hållit årsmöte och blickar framåt. Vi frågade vd Stefan Rex om viktigaste frågorna.

– Vi ökar medlemsantalet, framförallt är det fler konsulter som går med i Säker Vatten, säger vd Stefan Rex, som nämner de viktigaste projekten för kommande verksamhetsår:

• Projektet ”Plats för installationer” som redovisas i höst.

• Ett beräkningsprogram för kallvattentemperatur i tappvattenschakt som släpps till medlemmar i maj.

• En självdeklaration som skickas ut i etapper till medlemmarna.

• Och uppdateringen av branschreglerna som ska vara klar till 2021.

– Det är vårt stora arbete eftersom vi uppdaterar reglerna vart femte år, säger Stefan Rex.

Vid årsmötet valde Säker Vatten styrelse och det är klart att Liselott Gustafsson, Gustafssons rör i Umeå, fortsätter som ordförande.