Logga in

Besiktningsexpertens bästa tips vid badrumsrenovering

Publicerad
2 sep 2021, 06:00
| Uppdaterad
3 sep 2021

Besiktningsmannen Sajad Mirkhalafi är VVS-Forums nya expert när det gäller våtrum, fuktskador och branschregler. Här är hans bästa tips inför badrumsrenoveringen.

1. Skriv alltid avtal med beställaren. Använd antingen hantverkarformuläret eller ABS18.

Hela badrummet fick göras om

Besiktningsmannen hittade 42 byggfel – varav 16 i badrummet.
16 badrumsfel i nybyggda attefallshuset

2. Be beställaren ta fram ritningar på hur man vill att badrummet ska se ut när det är färdigställt. Här är det viktigt att ritningarna är med mått så det inte uppstår missförstånd.

3. Säkerställ att allt ytskiktsmaterial och inredning finns på plats så det inte blir förseningar och stillestånd i arbetet.

4. Var tydlig med vilka arbeten som inte ingår och vilka arbeten som kan tillkomma och blir därmed ett tilläggsarbete.

5. Informera kunden om avvikelser från branschregler innan arbetet påbörjas. Här ska man avråda beställaren och informera om vilka konsekvenser en avvikelse innebär. Det kan påverka priset vid en försäljning eller reducerad ersättning vid en fuktskada.

6. Ha en daglig dialog med beställaren där ni berättar hur det har gått, vad som utförts och vad som är nästa steg. Få beställaren att vara involverad i processen och ha en bra kommunikation.

7. Håll rent. Tänk på att ni arbetar i någon annans hem. Avsätt gärna 10 minuter innan ni slutar för dagen för att städa undan och gör rent. Det uppskattas enormt mycket.

Är ett badrum klart innan duschväggarna installerats?
Comfortföretag ska ersätta kund efter badrumsrenovering

8. Rekommendera beställaren att boka en besiktning. Gärna delbesiktningar där man synar av under pågående renovering. Det är en liten kostnad i sammanhangaget men är värt eftersom många gånger upptäcker man fel som går att åtgärda enkelt innan det blir sent och kostsamt.