Logga in

9 strategier som ledde till vinstrekord mitt i coronakrisen

Publicerad
21 jun 2021, 06:00
| Uppdaterad
18 jun 2021

En ökad omsättning med 25 procent mitt i brinnande pandemi. Hur gick det till? Här delar VVS-företaget med nio anställda med sig av sina framgångsfaktorer.

Inte långt från Kistamässan i nordvästra Stockholm pågår ett ovanligt byggprojekt på totalt 12 000 kvadratmeter med fyra hus i varierande höjd. Här växer modullägenheter upp, snabbt och effektivt.

Pandemieffefter
3 storbolag om hur de tacklat pandemin

Chefredaktören kommenterar:
”Ljus framtid för företagen efter pandemin”

Resultatet ska bli något som byggherren, Ailon Group, kallar för mikrobostadshus med 355 studentlägenheter som ska vara inflyttningsklara i höst.

– Vi kom med i ett tidigt stadium i byggprocessen, något som vi alltid försöker göra, säger Tomas Linde Westin, vd och delägare till Stockholm VVS & Energi AB, där vi sitter i ett av byggbods-komplexen. 

På andra sidan fikabordet sitter den andra delägaren Marcus Demander. Han och Tomas Linde Westin hade varsitt VVS-företag och kände inte varandra så bra, men efter ett längre samarbete så startade de Stockholm VVS & Energi AB 2017.

– Men nu känner vi verkligen varandra, utropar Tomas Linde Westin och bägge skrattar.

Att driva ett företag med nio anställda är att ha jobb 24 timmar om dygnet. 

– Det är en utmaning. Man är ju alltid tillgänglig, konstaterar Marcus Demander. 

Både han och Tomas Linde Westin tar med sig jobb hem, trots att de försöker prioritera sina familjer under ledig tid.

– Men vi har nästan inga privatkunder så vi slipper besvärliga samtal klockan tio på kvällen. Vi vill jobba med professionella beställare som vet vad de beställer. 

Lärlingen David Gabrielsson pressar rör på löpande band, under överinseende av Daniel Sjöblom. Foto: Daniel Roos

Det går bra, för att inte säga väldigt bra, för Stockholm VVS & Energi och det är påtagligt god stämning i byggfutten. VVS-företagets två delägare skojar ofta med varandra. 

Genom det lilla fönstret skymtar Kistabor med munskydd på en gångväg och med säkert avstånd till varandra på väg till tunnelbanan.

VVS-branschen som helhet har inte påverkats nämnbart av pandemin, men många företag har haft det tufft under 2020. Närmare 1 300 bolag med 5 000 anställda i bygg- och installationsindustrin gick i konkurs förra året. Stigande arbetslöshet och restriktioner har fått hushållens konsumtion att sjunka med fem procent och bostadsbyggandet har backat med 14 procent. Även de företag som klarat sig bra har i många fall fått vidta åtgärder, som att ändra verksamhet och organisation. 

Tomas Linde Westin, vd och delägare i Stockholm VVS och energi.

”Alla siffror från 2020 är bättre än 2019. Vi omsatte 26 miljoner kronor 2020, jämfört med 20 miljoner kronor 2019, det är en ökning med 25 procent.”

Vad beror då de här framgångarna på? Vi ställde frågan till Ulf Petersson, journalist och analytiker på Dagens Industri.

– De svenska bolagen har överlag klarat sig mycket bra under pandemin. Klart mycket bättre än vad någon kunde ens hoppas på för ett år sedan. Verksamheterna har lyckats hålla igång trots hemarbete och svårigheter att träffas. Vinsterna senaste kvartalet var till och med rekordhöga, säger han och tillägger att byggsektorn gynnats kraftigt av hemmarfixartrenden, säger han.

– Problemen är inte bristande efterfrågan, utan svårigheter att få tag på insatsvaror, vilket har märkts på den kraftiga prisstegringen på sågade trävaror. Aktiviteten inom installatörsbranschen är också mycket hög. Efterfrågan är god och många både riskkapitalbolag och större branschföretag är mycket intresserade av att konsolidera marknaden genom uppköp, påpekar Ulf Petersson och förklarar att flexibilitet har varit helt avgörande. 

– Det senaste året har varit mycket omvälvande med tanke på coronapandemin. Först handlade det om att ställa om verksamheten till den kraftigt minskade efterfrågan under förra våren och sedan mycket snabbt fånga de möjligheter som uppstod när efterfrågan inom vissa segment tog fart. Det viktigaste nyckelmåttet på framgång under det senaste året är rörelsemarginalen. Bolag som har lyckats öka rörelsemarginalen, trots att omsättningen i många fall har gått ned, har gjort ett mycket bra jobb, säger Ulf Petersson.

Ulf Petersson journalist och analytiker på Dagens Industri.

”Bolag som har lyckats öka rörelsemarginalen, trots att omsättningen i många fall har gått ned, har gjort ett mycket bra jobb.”

Framtidstron är påtagligt stark hos Stockholm VVS & Energi AB. Tomas Linde Westin har svårt att hålla tillbaka ett leende när han ska berätta om resultatet för 2020.

– Alla siffror är bättre än 2019. Vi omsatte 26 miljoner kronor 2020, jämfört med 20 miljoner kronor 2019, det är en ökning med 25 procent. Till det kommer en vinstmarginal runt tio procent, förklarar han och säger i nästa andetag att ”han inte vill skryta”, men att de är otroligt glada över det positiva resultatet i dessa tider.

– Sen har vi haft tur. Inget av våra projekt har stängts ner på grund av pandemin. 

Stockholm VVS och Energi arbetar utifrån en standard för att strukturera organisationen. När det gäller rekrytering är de noggranna med att få in rätt person, någon som fungerar i gruppen, och inte ta första bästa.

De tänker på samma sätt med kunderna, som de kollar upp innan de åtar sig uppdrag. 

– Vi har gått på en del minor tidigare, något som har gjort oss väldigt selektiva när det gäller nya kunder. Det är aldrig roligt att jobba gratis, säger Tomas Linde Westin.

Basmontören Henrik Elomaa och VVS-montören Daniel Sjöblom  från Stockholm VVS & Energi diskuterar installationerna i studentbostäderna i Kista. Foto: Daniel Roos

Han och Marcus Demander är också bra på att förhandla, efter att varit egenföretagare i VVS-branschen under flera år. 

– Vi vet vad installationerna kostar, vad som går att göra och hur lång tid det tar att göra olika jobb. Vi vet inom vilka ramar vi kan röra oss, säger han och fortsätter:

– Alla beställare tycker att allting är för dyrt, oavsett prislapp. Byggbranschen är pressad med små marginaler. Istället för att säga ”det här är vad det kostar” så hjälper jag beställaren att hitta lösningar och alternativ. Det finns alltid olika materialval, från hur dyrt till hur billigt som helst. Gränsen går vid att materialet måste vara godkänt, säger Tomas Linde Westin.

– Vi har haft stora jobb hela tiden. Jag har hört av andra i branschen att många projekt stannat av. Men trots att förfrågningarna har minskat och vi inte skickar lika många offerter som tidigare har vi ändå fullt upp med jobb. Vi har stora beställare som vi samarbetar med dagligen, säger Tomas Linde Westin, medan vi tar oss ut till själva bygget. 

Marcus Demander, delägare i Stockholm VVS & Energi.

”Det gäller att hålla sina anställda nöjda och glada. När det blir lättnader i coronarestriktionerna ska vi ha en stor fest.”

Utanför byggbodarna kommer basmontören Henrik Elomaa med rörtänger.

– Just nu installerar vi smartloop i platsbyggda badrum, cirkulationssystem i rör, säger han och morsar på VVS-lärlingen David Gabrielsson som är på väg in i ett av höghusen för att dra tappvattenrör. Det går snabbt när kopparrören dras i taket och David Gabrielsson pressar rör på löpande band där han står uppe på stegen.

Nere i undercentralen är bergvärmepumparna installerade och klara. Att byggherren valt bergvärme istället för fjärrvärme kan de studenter som är kvar över sommaren glädja sig åt, då golvvärmeslingorna fylls med kyla i de allmänna utrymmena.

Det är inte bara Stockholm VVS & Energi som lyckats bra under pandemiåret 2020. Det har gått bättre än väntat för VVS-branschen överlag. 

Enligt Installatörsföretagens konjunkturrapport var 2020 ett bra år. Drygt 48 miljarder kronor investerades i VS-installationer under 2020, fyra procent mer än 2019. Även inom ventilation ökade investeringarna till 19,5 miljarder, en uppgång med tre procent. Investeringarna i husbyggnad ökade med tre procent i fjol. 

Generellt ökade ombyggnadsinvesteringarna med hela 150 procent, enligt rapporten.

– Det finns nästan ingen bransch som har haft så stora marknadsmöjligheter någonsin som vi har nu. Med hela energiomställningen och fokus på energieffektivitet, som berör alla från EU-toppar till minsta skolbarn, så är det bäddat för framgång. Men vi måste skapa erbjudanden och kan inte sitta på avbytarbänken och vänta på att någon ska fråga, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsexpert på Installatörsföretagen.

Förutsättningarna skiljer förstås också beroende på företagets storlek, var i landet man befinner sig och inom vilken delbransch, VS, ventilation eller kyla, som företaget är verksamt.

Hans Nyblom, affärsutvecklingsexpert på Installatörsföretagen.

”Det är aldrig en bra idé att lägga alla ägg i samma korg.”

VS och ventilation gick exempelvis överraskande bra under fjolåret, medan kylinstallationer tappade en del. VS-installationer väntas öka med 1–2 procent årligen 2021 och 2022. Generellt sett är möjligheterna också olika för företag i norra och södra Sverige. 

–Vi får se vad de stora investeringarna i Norrland kan generera, där har det varit tuffare tider nu, framför allt inom ventilation, säger Hans Nyblom och fortsätter:

– Det finns företag som har knutit nära relationer till exempelvis en nationell butikskedja som väljer att inte investera en krona i det här läget. Då blir man hårt drabbad väldigt snabbt. Samma sak med underleverantörer till en stor kund som går i konkurs. Det är aldrig en bra idé att lägga alla ägg i samma korg.

Nytt bransch-hot:
Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

En gemensam grund bakom varje framgångsrikt VVS-företag är att det finns en eller flera skickliga VVS-montörer. Att de anställda är en resurs värd sin vikt i guld är Tomas Linde Westin och Marcus Demander på Stockholm VVS & Energi mycket medvetna om.

– Utan vår pålitliga personal hade vi aldrig klarat oss igenom detta utmanande år. De har alltid ställt upp och sett till att dra projekten i mål. Det gäller att hålla sina anställda nöjda och glada De får en bonus baserad på året vinst. När det blir lättnader i coronarestriktionerna ska vi ha en stor fest, säger Marcus Demander med ett stort leende.

Stockholm VVS & Energis framgångsfaktorer

• Hängiven och engagerad personal.
• Smarta förhandlingar. 
• Omprioritering av jobben, från service till entreprenad.
• Effektiviserad bemanning med mera teamwork.
• Tajt samarbete med återkommande kunder.
• Belöna gott arbete. Personalen får en bonus baserad på årets vinst.
• Släpp olönsamma kunder.
• Var selektiv i val av kunder, kolla ekonomin hos nuvarande och blivande kunder. Kontakta andra företag i branschen för att höra hur de upplevt samarbetet.
• Och sist, men inte minst – hårt arbete.

* * *

Stockholm VVS & Energi i siffror

Omsättning 2020: 26 miljoner kronor.
Omsättning 2019: 20 miljoner kronor.