Foto: iStock

Så fungerar nya bonus-malus-systemet

Publicerad: 23 januari 2018 Text: Lars-Göran Hedin

Det här innebär de nya skattereglerna – och så kan du undvika dem.

När Bonus malus – den nya fordonsskatten – införs vid halvårsskiftet, blir det avsevärda skattehöjningar för den om köper en bensin- eller dieselbil.

Läs mer: Skattesmäll för dig som kör firmabilen privat

Det här är de viktigaste punkterna i skatteförändringen:

 • De nya reglerna gäller personbilar klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar.
 • Det är endast nya bilar som sätts i trafik efter den 1 juli i år som omfattas av de nya skattereglerna, den befintliga fordonsflottan berörs inte.
 • Den förhöjda skatten, malus, tas ut under de tre första åren efter att fordonet blivit skattepliktigt.

BONUS

 • Bonus malus bygger helt på bilens utsläpp av CO2 per kilometer. För bilar med låga utsläpp kan du få en bonus på 10 000 – 60 000 kronor. Det högre beloppet erhåller den som köper en ren elbil, det lägre gäller för bilar med 60 g CO2/km.
 • För gasbilar införs en fast bonus på 10 000 kronor.
 • Maxbeloppet för bonus är 25 procent av bilens värde.
 • Nuvarande skattebefrielse i fem år för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av den nya bonusen till bilar med låga utsläpp.

MALUS

 • Fordon som drivs med alternativa drivmedel, som E85 och fordonsgas, får ingen höjd fordonsskatt.
 • De tre första åren efter att en bil tagits i trafik tas en förhöjd fordonsskatt ut för bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km. Skattetillägget är 82 kronor/gram över den gränsen.
 • För utsläpp över 140 g/km höjs koldioxidbeloppet till 107 kronor/g.
 • Utöver detta beläggs alla bilar med ett grundbelopp på 360 kronor i fordonsskatt. För dieselbilar tillkommer därutöver ett bränsletillägg på 77 kronor och ett miljötillägg på 250 kronor.
 • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som är oberoende av fordonsskattens storlek. Bränsletillägget är 12,88 kronor/g CO2.
 • Från år fyra får fordonet ”normal skatt”, det vill säga grundbelopp plus ett koldioxidbelopp som uppgår till 22 kronor/g utöver 111 g/km.
 • Fram till 1 januari 2020 är det den gamla körcykeln, NEDC, som beskattningen grundas på, därefter gäller EU:s nya körcykel WLTP.

Läs mer: Nya lagar som påverkar dig

Eftersom de nya skattereglerna gäller bilar som registrerats efter 1 juli är det hög tid för den som vill slippa höjningen att beställa ny bil nu.

Skatteändringen väntas öka försäljningen av diesel- och bensinbilar under första halvåret så leveranstiderna kan vara längre än normalt.

Glöm inte att ta vara på de förmånliga rabatter som flera biltillverkare ger till företag som är medlemmar i Installatörsföretagen, IN. Om ditt företag är medlem där.

Fler nyheter