Logga in

Sverige når klimat- och energipolitiska målen

Publicerad
2 feb 2016, 14:57

Sverige når och överträffar klimat- och energimålen till 2020, det visar den kontrollstation som nu lämnas till riksdagen, uppger regeringen. Nu ska regeringen höja ambitionen och öka takten i omställningen mot lägre klimatutsläpp och mer förnybar energi. Samtidigt aviserar regeringen en nationell strategi och antar en vision för klimatanpassning.

Regeringen genomförde under förra året en kontrollstation för att undersöka hur utvecklingen i Sverige ligger till i förhållande till klimat- och energimålen. Bedömning är att alla målen uppnås och flera överträffas med befintliga styrmedel och åtgärder.

– Kontrollstationen visar att Sveriges förmåga att ställa om i en mer hållbar riktning är större än vad den förra regeringen trodde. Den nuvarande regeringen har högre ambitioner för Sverige. Genom att ta ansvar på hemmaplan visar vi ledarskap i världen. Sverige ska i ökad utsträckning överträffa klimatmålet genom nationella insatser, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), i ett pressmeddelande.

Klimatförändringarna är här och de är allvarliga. Flera rapporter visar att 2015 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Samhället måste anpassas till klimatförändringarna menar regeringen.

Därför aviseras en nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens nya antagna vision är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat behöver ske både i närtid och på lång sikt samt inom många verksamhetsområden. Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner kronor för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

Rekommenderade artiklar

Krav på vedspisar tas bort – ”segern är vår”

Annons

Så här håller Semi El koll på verktygen med QR-koder

– En del av vår verksamhet består av att våra montörer använder tillfällig utrustning som exempelvis stegar, byggcentraler och en del handverktyg. Ett problem […]

Vedspisarna utreds – igen

Så fungerar nya bonus-malus-systemet

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Stärkt övervakning av farliga kemikalier

BUDGET 2017. För att få bort farliga kemikalier satsar regeringen totalt 375 miljoner kronor i den kommande höstbudgeten, som presenteras i sin helhet den 20 september. – Satsningarna bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Kompetens och samarbete skyddar dricksvattnet

”Kontroll saknas över kemikalier i dricksvatten”

Den nyligen presenterade utredningen om spridning av giftiga kemikalier i dricksvatten riktar skarp kritik mot myndigheternas miljöarbete. Branschorganisationer stämmer nu in i kritiken. – Det saknas kontroll över kemikalier i dricksvatten, säger Magnus Everitt, expert och projektledare på Installatörsföretagen.

Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Regeringen har i dag utnämnt Björn Risinger till generaldirektör och chef för Naturvårdsverket, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.