Logga in

”Kontroll saknas över kemikalier i dricksvatten”

Publicerad
3 mar 2016, 09:58

Den nyligen presenterade utredningen om spridning av giftiga kemikalier i dricksvatten riktar skarp kritik mot myndigheternas miljöarbete. Branschorganisationer stämmer nu in i kritiken.
– Det saknas kontroll över kemikalier i dricksvatten, säger Magnus Everitt, expert och projektledare på Installatörsföretagen.

Utredaren, Göran Enander, har på regeringens uppdrag utvärderat hur spridningen av högfluorerade kemikalier (PFAS) till dricksvattentäkter har kunnat pågå i flera år utan att upptäckas. Det har varit känt länge att de farliga kemikalierna finns i brandskum som riskerar att läcka ner i grundvattnet.

Ett av problemen med PFAS är att ämnena ger hälsoeffekter redan vid låga koncentrationer. På grund av de låga koncentrationerna fångas de inte heller upp av kontrollmekanismer. Samma problematik finns hos bisfenol A, som också hittats i dricksvatten från relinade tappvattenledningar, något som VVS-Forum tidigare skrivit om.

– En myndighet borde ha hela ansvaret för dricksvattenfrågor. Risken är annars stor att dricksvattenfrågan hamnar mellan stolarna, säger Magnus Everitt.

Enligt utredningen behövs systemförändringar göras och stora brister i miljöarbetet hos myndigheterna måste rättas till. Göran Enander vill också ha en grundlig översyn av miljötillsynen:

”Myndighetsansvaret för grundvattenfrågor är delat på flera myndigheter och uppfattas av många som rörigt och svåröverblickbart.”

Av utredningen framgår också att skyddsområden ibland är bristfälliga och att det finns ungefär 1,2 miljoner enskilda vattentäkter som helt saknar skyddsområden.

I dag finns cirka 3 000 olika kemikalier som ryms inom samlingsnamnet PFAS. De högfluorerade ämnena är extremt svårnedbrytbara och misstänks påverka sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Utredningen är nu ute på remiss till den 29 april.