Logga in

Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Publicerad
17 sep 2015, 11:13

Regeringen har i dag utnämnt Björn Risinger till generaldirektör och chef för Naturvårdsverket, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Björn Risinger kommer närmast från en tjänst som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg och tillträder sin tjänst på Naturvårdsverket i Stockholm den 1 oktober. Björn Risinger har bland annat varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.

I en längre intervju med VVS-Forum (nr 9/2014) berättar Björn Risinger hur han 2011 fick uppdraget av regeringen att bilda en ny miljömyndighet, Havs- och vattenmyndigheten, med uppdraget att lösa viktiga miljöproblem och fungera som en samordnande funktion för en hållbar och ledande förvaltning av våra hav, sjöar och vattendrag.

Målsättningen var att samla havs- och vattenfrågor under ett tak. Ett av fokusområdena blev enskilda avlopp. Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilda avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga. Fosforbelastning och smittspridning är de största bekymren från de små avloppen. De står för en tredjedel av den mänskligt tillförda fosforn till vattendragen.

Ingemar Berglund tillförordnas som generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten från 1 oktober.