Foto: Peter Kroon

VVS-montörer får plugga vidare

Publicerad: 22 februari 2018 Text: Eva-Maria Fasth

VVS- och fastighetsprogrammet och övriga yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning, enligt ett regeringsbeslut nyligen. 

Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar och öka Sveriges konkurrenskraft.

Pär Lundström, Installatörsföretagen

– Installatörsföretagen är mycket nöjda med det här beslutet. Både vi och övriga medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv har kämpat hårt för detta och vi är glada att gymnasieminister Anna Ekström (S) har lyssnat, säger Pär Lundström, expert på yrkesutbildning på Installatörsföretagen.

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb, omkring 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.

Läs mer: Så ska nyanlända VVS:are få jobb

Under 2018 och 2019 blir bristen på arbetskraft inom bygg- och installationsområdet än mer tydlig, enligt Arbetsförmedlingen som nyligen också presenterade en rapport som visar vilka yrken som har bäst jobbchanser om fem år. Där ligger VVS-montör i topp.

För att företag ska kunna expandera och välfärden tryggas är det viktigt att yrkesprogrammens attraktivitet stärks. Därför vill regeringen återinföra grundläggande behörighet så att fler ungdomar ska välja programmen och fler lediga jobb tillsätts.

Regeringen föreslår därför att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. För att inte tränga undan yrkeskurser föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska.

Läs mer: VVS-montör - ett framtidsyrke

– På morgondagens arbetsmarknad kommer möjligheten att växla karriär vara avgörande och politiken måste alltid se till att öppna dörrar för livslångt lärande, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram har minskat stadigt. Läsåret 2010/11 gick drygt 50 000 elever av eleverna i årskurs 1 på ett yrkesprogram. Sedan dess har antalet elever nästan halverats till att läsåret 2016/17 uppgå till knappt 33 000 elever, vilket är en minskning med en tredjedel.

Läs mer: Stor brist på arbetskraft

Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Fler nyheter