Logga in

Nytt regeringsförslag: Krav på lärarlegitimation för yrkeslärare

Publicerad
1 sep 2015, 15:57

BUDGET 2016. Regeringen satsar 65 miljoner kronor på yrkesprogrammen 2016 och föreslår att lärarlegitimation införs för yrkeslärare för att höja deras status.
– Regeringen vill ha en förlängning och förstärkning för verksamma yrkeslärare att bli behöriga. Vi föreslår att de ska omfattas av kravet på lärarlegitimation på samma sätt som andra lärare. Vi tror att det är en viktig signal, säger gymnasieminister Aida Hadzialic (S).

Statsminister Stefan Löfven (S) presenterade i dag en skolsatsning tillsammans med gymnasieminister Aida Hadzialic (S) och skolminister Gustav Fridolin (MP) på Midsommarkransens grundskola i Stockholm. Regeringen viker totalt fem miljarder kronor från 2016 till att förbättra situationen i landets skolor och sex miljarder årligen därefter.

Regeringen föreslår att 67 miljoner kronor avsätts i budgetpropositionen för yrkesprogramspaketet 2016.

I höstens budgetproposition föreslår regeringen ett paket med investeringar för att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Paketet innehåller bland annat en satsning på att få fler verksamma yrkeslärare att få behörighet. Regeringens avsikt är också att yrkeslärarna på sikt ska omfattas av kravet på legitimation i samma omfattning som lärare i övrigt.

Dessutom innehåller paketet satsningar för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, bland. Paketet innehåller även satsningar för att förstärka det arbetsplatsförlagda lärandet där regeringens avsikt är att anordnarbidraget för lärlingsutbildning görs om så att det stärker incitamenten att ha utbildade handledare på arbetsplatserna.

I paketet ingår även insatser som direkt syftar till att stärka intresset för yrkesprogrammen. Här finns bland annat en förlängning av uppdraget att kompetensutveckla studie- och yrkesvägledare och en förlängning av Tekniksprånget.

I paketet finns också höjda lärarlöner, fler speciallärare och ett kunskapslyft för landets lärare. Mycket av det som presenteras är känt sedan tidigare. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin innebär satsningen en möjlighet till ett lönelyft på cirka 3 000 kronor för 60 000 lärare.

Gymnasieministern Aida Hadzialic berättade om satsningen på Yrkeshögskolan och hur statusen för yrkesprogrammen ska höjas.

Enligt Aida Hadzialic kommer regeringen också gå fram med ett förslag om att ge alla rätt till Komvux med start 2017 och med en grundfinansiering från staten.

Totalt kan 70 000 personer beröras. Men man ska inte kunna läsa upp till bättre betyg, fokus ska ligga på att människor ska kunna skaffa sig betyg eller kompetens som saknas för att kunna gå vidare i ett yrke eller till högre studier.

Den 30 september presenterar yrkesprogramsutredningen sina förslag. 

Rekommenderade artiklar

VVS-montörer får plugga vidare

”VVS-branschen får ta sig en rejäl funderare”

Bara drygt hälften av de elever som går ut gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får lärlingsplats. – Det är uppenbart att branschen får ta sig en rejäl funderare. Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt egenintresse av att ta emot lärlingar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju med VVS-Forum.

Yrkeshögskolan ska reformeras

I en ny proposition föreslår regeringen åtgärder som ska höja kvaliteten på yrkeshögskolan. Utbildningarna ska bland annat beviljas under längre tid än i dag.

Samverkan med branschen avgörande för yrkesprogram

I dag överlämnade Amelie von Zweigbergk, utredare för yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S). I betänkandet finns en rad förslag för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Samverkan mellan branschorganisationer och utbildningssystem om gymnasial yrkesutbildning är avgörande enligt betänkandet. 

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Akut brist på yrkeslärare

Här är Sveriges bästa VVS-skola

VVS-utbildning på anrik skola stoppas

“Det är tuffare i vården än i VVS-branschen”

“Distans och halvfart gör att man kan kombinera studier med arbete”