Logga in

Yrkeshögskolan ska reformeras

Publicerad
30 aug 2016, 12:50

I en ny proposition föreslår regeringen åtgärder som ska höja kvaliteten på yrkeshögskolan. Utbildningarna ska bland annat beviljas under längre tid än i dag.

Regeringen fastslår att yrkeshögskolans utbildningar ska hålla hög kvalitet och i propositionen föreslås tydligare bestämmelser om utbildningsanordnarnas kompetens och förutsättningar att anordna utbildning.

– Regeringen investerar stort i ett nytt kunskapslyft för fler vuxnas utbildning. Nu fortsätter vi att stärka yrkeshögskolan för att skapa bättre förutsättningar att möta industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringsförslaget ska utbildningar som beviljas till yrkeshögskolan i regel omfatta fler än bara två utbildningsomgångar. På så sätt kan yrkeshögskolan bättre komplettera de gymnasiala yrkesprogrammen och nödvändiga investeringar kan göras med bättre långsiktighet.

Att utbildningarna i dag endast får beslut för två antagningsomgångar, det vill säga högst fyra år åt gången, har skapat problem för dem som har svårt att planera för studier eftersom de inte kan vara säkra på att utbildningen finns kvar när de ska göra ett utbildningsval.

Det är bland annat utbildningarnas begränsning i tid som fått mycket kritik från stora delar av installationsbranschen där investeringar i material och utrustning för utbildning är som störst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Rekommenderade artiklar

VVS-montörer får plugga vidare

”VVS-branschen får ta sig en rejäl funderare”

Bara drygt hälften av de elever som går ut gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får lärlingsplats. – Det är uppenbart att branschen får ta sig en rejäl funderare. Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt egenintresse av att ta emot lärlingar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju med VVS-Forum.

Samverkan med branschen avgörande för yrkesprogram

I dag överlämnade Amelie von Zweigbergk, utredare för yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S). I betänkandet finns en rad förslag för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Samverkan mellan branschorganisationer och utbildningssystem om gymnasial yrkesutbildning är avgörande enligt betänkandet. 

Nytt regeringsförslag: Krav på lärarlegitimation för yrkeslärare

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Akut brist på yrkeslärare

Här är Sveriges bästa VVS-skola

VVS-utbildning på anrik skola stoppas

“Det är tuffare i vården än i VVS-branschen”

“Distans och halvfart gör att man kan kombinera studier med arbete”