Logga in

“Distans och halvfart gör att man kan kombinera studier med arbete”

Publicerad
30 jan 2019, 11:25

Deltidsutbildning till VVS-kalkylator är en av de fem yrkeshögskoleutbildningar som utbildningsbolaget Insu startar till hösten.

PRESSMEDDELANDE FRÅN INSU:

Insu* har fått förtroendet att driva yrkeshögskoleutbildningar av Myndigheten för yrkes-högskolan. I dag kom beskedet att INSU beviljas sammantaget fem yrkeshögskoleutbildningartill hösten 2019. Utbildningarna beviljas för att det råder en stor brist på dessa yrkesroller i installationsbranschen.

Så mycket tjänar VVS-montörer 10 år efter gymnasiet

Den 29 januari är en viktig dag för alla Sveriges utbildare som har ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. På morgonens presskonferens meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan sitt beslut. Insu, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter har beviljats att i höst starta totalt fem utbildningar, varav två är beviljade sedan tidigare.

• Projektledare VVS (2 år) deltid 50%, distansutbildning

• Kalkylator VVS (1 år) deltid 50%, distansutbildning

• Auktoriserad elinstallatör (1 år) deltid 50%, distansutbildning

• Projektledare el (2 år) deltid 50%, distansutbildning – tidigare beviljad utbildning

• Elteknikingenjör med AL (2,5 år) deltid 50%, distansutbildning – tidigare beviljad utbildning

Conny får inte bli kyltekniker

Maria Tengner, Verksamhetschef för yrkeshögskolan på Insu, säger:

– Vi är väldigt glada för utfallet! Detta visar på ett starkt förtroende för vår verksamhet. Insu har en unik bredd i kunskap om både el och VVS. Vi har också erfarenhet att bedriva utbildningar på distans. Det ger oss utmärkta förutsättningar att skapa högkvalitativa utbildningar som ligger nära marknadens behov.

”Distansutbildning ligger i tiden! Genom att läsa på distans och i halvfart, kan man kombinera studier med arbete. Det gör det möjligt för många att utbilda sig vidare. Även om man har jobb, familj och bostadslån. Alla vinner på denna lösning.”

Maria Tengner, Verksamhetschef för yrkeshögskolan på Insu.

Ända sedan starten har Insu för varje år kunnat notera ett allt högre söktryck på de yrkeshögskoleplatser som erbjuds. Att de är eftertraktade beror på många saker. Utbildningarna är specialutformade för att möta el- och VVS-företagens behov av kompetens, det vill säga; många får jobb direkt efter sin utbildning. En annan fördel är att de är avgiftsfria och CSN-berättigade samt att de kombinerar teori med praktik. Praktiken eller LIA (Lärande i Arbete) som det heter ingår i flera av våra utbildningar och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det är inte helt ovanligt att de studerande erbjuds ett nytt jobb på de företag där de gör sin LIA.

Grattis Carl – Värnamos enda VVS-student!

Ytterligare en anledning till att just Insus yrkeshögskoleutbildningar har blivit så framgångsrika är att studierna sker på distans. Maria Tengner förklarar varför de är så populära:

– Distansutbildning ligger i tiden! Genom att läsa på distans och i halvfart, kan man kombinera studier med arbete. Det gör det möjligt för många att utbilda sig vidare. Även om man har jobb, familj och bostadslån. Alla vinner på denna lösning.

På Installatörsföretagen, den bransch- och arbetsgivarorganisation som äger Insu, är man nöjd över att Myndigheten för yrkeshögskolan har sett och adresserat installationsbranschens kompetensbehov. Det finns en stor arbetskraftsbrist i branschen och ska vi nå uppsatta mål i vårt bostads- och samhällsbygge krävs fler yrkesutbildade medarbetare.

Därför fick IUC:s vd gå

Jens Albrektsson, chef på Installatörsföretagens avdelningen Kompetens och utbildning, lyfter också fram hur viktigt det är att människor ges möjligheter att utvecklas vidare inom sina yrkesroller eller att yrkesväxla. Jens Albrektsson ser yrkeshögskolan som en smart väg:

– I dag vill man satsa på ett yrke där man kan fortsätta att utvecklas, både i bredd och i specialistkunskap. Man väljer yrken i en flexibel bransch som bjuder på många olika karriärvägar. Där är installationsbranschen i framkant.

Därför får VVS-företagare avslag på sin elbehörighet

*Insu Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter är ett nytt företag,
en sammanslagning av de tidigare utbildningsföretagen;
IUC Installationsbranschens Utbildningscenter
EUU Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter