Logga in

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

Publicerad
27 aug 2015, 14:20

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger.
– Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

I de handlingar som regeringen delade ut på gårdagens presskonferens om satsningarna i höstbudgeten finns uppgifter om att valideringen, inklusive kompletterande utbildningar, beräknas kosta över en miljard kronor totalt perioden 2016–2019.

– De människor som flyttar till Sverige ska kunna få sin utbildning och sina erfarenheter validerade. Därmed ska man bättre kunna använda sin kunskap och kompetens och komma till bättre nytta i den svenska ekonomin, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på gårdagens presskonferens.

– Ungefär en tredjedel av de syrier som nu kommer hit har en eftergymnasial utbildning med sig, inte helt sällan inom de bristyrken som vi har i Sverige, sa finansministern.

Lärandet pågår genom hela livet, dels i det offentliga utbildningssystemet, dels inom arbetslivet eller privata utbildningsanordnare. Examensbevis, certifikat eller diplom, som kan vara av mycket olika karaktär, ska samlas. Referensramen ska underlätta för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger.

– Den nationella referensramen kan förbättra möjligheten till rörlighet på arbetsmarknaden såväl inom Sverige som inom Europa, underlätta övergångar mellan arbete och utbildning och främja livslångt lärande, säger Aida Hadzialic.

Referensramen träder i kraft den första oktober och innehåller bland annat en beskrivning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som är av betydelse för de åtta nivåer som finns. Först placeras vissa av de offentliga utbildningarna, till exempel gymnasieexamen, in. Från den 1 januari kan övriga utbildningsanordnare ansöka om nivåplacering. Ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och myndighetens beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Den svenska referensramen införs i enlighet med EU-­parlamentets och minsterrådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Rekommenderade artiklar

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Akut brist på yrkeslärare

VVS-montörer får plugga vidare

Nobben för branschens utbildningar

VVS-programmet bland dem som ger bäst jobbchans

VVS-montörer ska kunna plugga på universitetet

De flesta vill ha högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Klimat och miljö prioriterad forskning

Nu har regeringen presenterat årets forskningsproposition. Det ska satsas på tioåriga nationella forskningsprogram, bland annat två program inom klimat och hållbart samhällsbyggande, för att långsiktigt stärka forskningen, berättade minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S), vid en presskonferens.

”VVS-branschen får ta sig en rejäl funderare”

Bara drygt hälften av de elever som går ut gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får lärlingsplats. – Det är uppenbart att branschen får ta sig en rejäl funderare. Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt egenintresse av att ta emot lärlingar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju med VVS-Forum.