Logga in

VVS-montörer får plugga vidare

Publicerad
22 feb 2018, 15:11

VVS- och fastighetsprogrammet och övriga yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning, enligt ett regeringsbeslut nyligen. 

Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar och öka Sveriges konkurrenskraft.

Pär Lundström, Installatörsföretagen

– Installatörsföretagen är mycket nöjda med det här beslutet. Både vi och övriga medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv har kämpat hårt för detta och vi är glada att gymnasieminister Anna Ekström (S) har lyssnat, säger Pär Lundström, expert på yrkesutbildning på Installatörsföretagen.

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb, omkring 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.

Läs mer: Så ska nyanlända VVS:are få jobb

Under 2018 och 2019 blir bristen på arbetskraft inom bygg- och installationsområdet än mer tydlig, enligt Arbetsförmedlingen som nyligen också presenterade en rapport som visar vilka yrken som har bäst jobbchanser om fem år. Där ligger VVS-montör i topp.

För att företag ska kunna expandera och välfärden tryggas är det viktigt att yrkesprogrammens attraktivitet stärks. Därför vill regeringen återinföra grundläggande behörighet så att fler ungdomar ska välja programmen och fler lediga jobb tillsätts.

Regeringen föreslår därför att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. För att inte tränga undan yrkeskurser föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska.

Läs mer: VVS-montör – ett framtidsyrke

– På morgondagens arbetsmarknad kommer möjligheten att växla karriär vara avgörande och politiken måste alltid se till att öppna dörrar för livslångt lärande, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram har minskat stadigt. Läsåret 2010/11 gick drygt 50 000 elever av eleverna i årskurs 1 på ett yrkesprogram. Sedan dess har antalet elever nästan halverats till att läsåret 2016/17 uppgå till knappt 33 000 elever, vilket är en minskning med en tredjedel.

Läs mer: Stor brist på arbetskraft

Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Rekommenderade artiklar

”VVS-branschen får ta sig en rejäl funderare”

Bara drygt hälften av de elever som går ut gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får lärlingsplats. – Det är uppenbart att branschen får ta sig en rejäl funderare. Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt egenintresse av att ta emot lärlingar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju med VVS-Forum.

Annons

Möt pumpen som uppfyller EU:s hållbarhetskrav redan idag

EtaLine Pro från KSB överträffar redan EU:s ekodesigndirektiv och banar väg för en hållbar framtid inom VVS-branschen.

Yrkeshögskolan ska reformeras

I en ny proposition föreslår regeringen åtgärder som ska höja kvaliteten på yrkeshögskolan. Utbildningarna ska bland annat beviljas under längre tid än i dag.

Samverkan med branschen avgörande för yrkesprogram

I dag överlämnade Amelie von Zweigbergk, utredare för yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S). I betänkandet finns en rad förslag för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Samverkan mellan branschorganisationer och utbildningssystem om gymnasial yrkesutbildning är avgörande enligt betänkandet. 

Nytt regeringsförslag: Krav på lärarlegitimation för yrkeslärare

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Akut brist på yrkeslärare

Här är Sveriges bästa VVS-skola

VVS-utbildning på anrik skola stoppas

“Det är tuffare i vården än i VVS-branschen”

“Distans och halvfart gör att man kan kombinera studier med arbete”