Foto: Mostphotos

Satsning på forskning inom energi och klimat

Publicerad: 22 mars 2016

Nu utökas satsningen på strategiska innovationsområden inom energi- och klimatområdet. Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar tillsammans en ny utlysning om stöd för att etablera och genomföra långsiktiga och visionära satsningar. Satsningarna kräver bred uppslutning bland aktörer, enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten.

– Nu är det dags för aktörer inom energi- och klimatområdet att kraftsamla och tillsammans möta och lösa de globala samhällsutmaningarna som delvis redan är här, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, i pressmeddelandet.

Programmen som startar är långsiktiga satsningar som kan pågå upp till tolv år. De ska grunda sig i visioner och mål för hur området kan förnyas och hur förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft inom energi- och klimatområdet kan skapas.

Det är den fjärde utlysningen för att genomföra strategiska innovationsprogram och den ska ge aktörer möjligheten att förverkliga strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet. Upp till två program kommer att beviljas stöd på 20–40 miljoner kronor per program och år.

Utlysningen är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Ett strategiskt innovationsprogram utgår från en strategisk innovationsagenda som alla aktörer inom ett visst område står bakom.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar i dag 16 strategiska innovationsprogram inom flera olika områden.

Fler nyheter