Foto: Colourbox

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Publicerad: 06 december 2016

Energimyndigheten, Formas och Vinnova satsar gemensamt 40 miljoner kronor per år till innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Det är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle.

Nu har Energimyndigheten, Formas och Vinnova beviljat det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Programmet kan bli av stor vikt för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet, uppger myndigheterna.

– Vi är nu tre myndigheter som kraftsamlar kring det komplexa området hållbar stadsutveckling. Det behövs forskning och innovation som knyter ihop sektorer, infrastruktur och användare för att ta fram helhetslösningar, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Smarta och hållbara städer är en långsiktig satsning med en årlig statlig finansiering på 40 miljoner kronor. Lika mycket finansiering kommer från programmets behovsägare. Programmet kommer att etableras under 2017 och satsningen är planerad att pågå sammanlagt tolv år.

Förutom att stärka Sveriges arbete med hållbar stadsutveckling så kommer svenska företag att kunna exportera kunskap och teknik i andra länder, menar man.

Fler nyheter