1 miljard kronor till bättre skolmiljö

Publicerad: 20 oktober 2014
Regeringen kommer att lämna förslag i budgetpropositionen för 2015 att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, i ett pressmeddelande.

– Skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan och självklart ha energieffektiva lokaler. Regeringen satsar nu på att modernisera skollokalerna så att de främjar trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Enligt pressmeddelandet har regeringen för avsikt att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten, i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

Satsningen riktar sig i första hand mot grundskolan och motsvarande skolformer och inbegriper även lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans lokaler kan till del komma att omfattas.

Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor avsätts för 2015 och beräknar 300 miljoner kronor per år för 2016–2018. Totalt omfattar satsningen därmed 1 miljard kronor under 2015–2018

Fler nyheter

Så funkar exoskelettet

19 nov 2020 | Mattias Mattsson, VVS-montör på Nytorps Rör, har testat ett exoskelett för att avlasta axlar och armar när jobbar han med tung borrning i bergvägga...