Logga in

Måste man rengöra värmeväxlare?

Publicerad
18 jan 2023, 06:16

Måste man rengöra värmeväxlaren för att den ska fungera optimalt? Energiexperten Roland Jonsson svarar.

Läs också:
”Fel att skylla problemen på roterande värmeväxlare”

Läs också:
”Varmare på kalla sidan höjer värmefaktorn”

Fråga: Måste man rengöra värmeväxlare för bibehållen effekt? Vad ska man i så fall  rengöra med?

Svar: Är växlaren ren är det bra prestanda på den om den är rätt dimensionerad. Är växlaren i värmepumpen igensatt/försmutsad behövs en större temperaturdifferens för att få över erforderlig effekt.

Om man behöver göra rent växlaren så får man välja rätt medel/metod beroende på vad det är för smuts på växlarytorna och i vilket material växlaren  är tillverkad av.