Logga in

Fyra tecken på att du kan ha magnetitproblem i värmesystemet

Publicerad
27 maj 2024, 02:00
| Uppdaterad
26 maj 2024

Hur vet man om man har ”skadlig” magnetit i värmesystemet och vad gör man i så fall åt det? Teknikrådgivaren Rafael Ospino listar fyra faktorer:

Rafael Ospino:
”Man borde vårda värmesystemet med samma omsorg som med bilar” 

Expertfrågan
Hur skyddar jag värmepumpen mot magnetit?

1. Högre energiräkningar

Att skriva ner och hålla koll på energianvändningen är ett bra tips. Ökar energianvändningen så är det ofta ett tecken på försämringar i systemet som kan bero på magnetit eller andra föroreningar som behöver åtgärdas. Om fjärrvärmeleverantören dessutom tar ut en straffavgift för alltför höga flöden fungerar sakerna dåligt.   

2. Försämrad inomhuskomfort

Var vaksam på förändringar i inomhuskomforten, som att det inte blir varmt eller svalt nog, eller att temperaturen varierar. Även här är det bra att hålla koll på och anteckna temperaturer.

Om systemet är starkt
förorenat kan värmeväxlarna vara så igensatta att de får en effektbegränsning. Då klarar de inte de kallaste eller varmaste dagarna eller att hålla temperaturen på varmvattnet när många tappar vatten samtidigt. 

3. Systemet behöver fyllas på ofta

Den vanligaste anledningen till korrosion är att man fyller på med nytt syrerikt vatten. Behöver man göra det ofta, utan att man vet varför, kan det bero på en eller flera små läckor.

Skaderegleraren om föroreningar i systemet:
”Vi ser i ökande grad skador på värmepumpanläggningar som beror på detta”

4. Smuts i filtret

Om man kollar eller byter filterpatronen – vilket man ska göra med jämna mellanrum – och upptäcker att det fortsätter att fastna partiklar så betyder det att korrosionen fortsätter även om vattnet ser rent ut. Då behöver det åtgärdas.

Partikelfilter med magnetstavar
är bra eftersom de fångar upp även de minsta partiklarna, som lös magnetit. I nybyggen borde magnetitfilter vara standard i dag, anser jag. Prispressen gör att systemen ofta inte renspolas ordentligt före idrifttagning.

Här är de fem största riskfaktorerna för problem i vätskeburna värmesystem:

1.Hög syrehalt på grund av bristande tryckhållning och öppna expansionskärl.

2. Låga pH-värden (surt vatten).

3. Stor förekomst av föroreningar från produktionen, såsom metall- och plastspånor.

4. Höga halter näringsämnen från påfyllningsvatten, som rester av glykol, insekter eller smådjur.

5. Låga framledningstemperaturer.

Källa SBUF:s rapport: Hållbara och energieffektiva installationer, 2022.