Logga in

Ska man välja FX eller FTX?

Publicerad
18 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
15 mar 2024

Det finns en fråga som delar installationsbranschen i två läger. Är från- och tilluft med värmeåtervinning eller frånluft med värmeåtervinning bäst? Vi har listat för- och nackdelarna med bägge systemen.

FTX står för från- och tilluft med värmeåtervinning där värmen i frånluften används för att värma upp tilluften med en värmeväxlare.

Familjen Johansson bytte system för både uppvärmning och ventilation
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

De höjde rumstemperaturen – och sparade 20 procent av energianvändningen
Hela kalkylen: Så mycket energi har familjen sparat

FX är frånluft med värmeåtervinning där värmen i frånluften förvärmer den kalla inkommande tilluften via en frånluftsvärmepump.

Fördelar med FTX

  • FTX ger ett jämnare inneklimat och drar mindre el.
  • Filtren i FTX sitter centralt i luftbehandlingsaggregatet och är enkla att byta.

Fördelar med FX

  • Det är enklare att forcera flödet i spisfläkten, tack vare tilluftsdonen.
  • FX innebär en lägre totalkostnad än FTX räknat per lägenhet i ett hus.

Nackdelar med FTX

  • FTX kräver relativt stor plats då värmeväxlaren, fläktar till ventilationskanalerna och till- och frånluftskanalerna ska kopplas ihop.
  • FTX kan ge upphov till fuktskador och luktproblem vid felaktig luftbalans. Övertryck trycker ut fukt i fasaden och lukt i trapphus.

Vad kan du egentligen om ventilation? Testa i vårt quiz.
Quiz: Vad vet du om ventilation?

Nackdelar med FX

  • Frånluftsvärmepumpen i FX-systemet drivs av elenergi, vilket gör att FX använder mer el än FTX-systemet och därmed också kan få svårt att klara de nya energikraven.
  • Filterbyte är besvärligt i FX-systemet. Ett flerbostadshus med 30 lägenheter har omkring 100 filter som ska bytas årligen.