Logga in

Provledarnas bästa tips inför branschprovet

Publicerad
22 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
23 jan 2024

Mattias Wirdéus, provansvarig på VVS-branschens yrkesnämnd, VVSYN berättar vad som händer när man kuggar och tipsar om hur lärlingar kan förbereda sig.

– Kunskaperna brister generellt när det gäller det praktiska installationsprovet och ett par exempel under provet är ritningsläsning och dokumentation. Kraven på egenkontroller och dokumentation har ökat, bland annat från försäkringsbolagen. Det måste alla VVS-montörer behärska men de momenten får lärlingar inte alltid vara delaktiga i. Många vet inte vad som krävs för att kunna följa ett protokoll och fylla i det på rätt sätt, säger Mattias Wirdéus, provansvarig på VVSYN. 

VVSYN larmar:
Fler kuggar branschprovet för VVS-montörer

Installationsprovet:
Ritningsläsning och 4 andra moment i installationsprovet som många bommar

Hur kan man förbereda sig?

– Det är framför allt företagen som måste se till att lärlingen får lära sig de praktiska moment som krävs för att klara provet. Vissa måste man träna på flera gånger. Vi för en ständig dialog med företagen om detta och håller just nu på att göra nya kunskapsfrågor och ett nytt teoriprov som ska implementeras 2024 där det ska bli en tydligare röd tråd på kunskapskraven under lärlingstiden. Ett bra sätt att få koll är om företagen stämmer av vilka kunskapsmål som är uppfyllda inför varje perioduppflytt som sker efter 850 timmar.

Finns det risk för att fler företag avstår från att ta emot lärlingar om kraven på lärlingsutbildningen stramas åt?

–  Vi har inte stramat åt kraven, däremot tydliggjort kunskapskraven för att hjälpa lärlingen och företagen. Jag tror tvärtom en lågkonjunktur kan innebära att det finns mer tid att ägna sig åt att ge lärlingarna den kunskap de behöver. Men visst finns det företag som inte vågar anställa alls i ekonomiskt oroliga tider.  

Händer det att det blir protester om provet underkänns?

– Det är ovanligt att det blir diskussioner kring det, men det händer. Bedömningen görs direkt på plats av erfarna provledare efter en särskild mall så det finns inget utrymme för godtycklighet, men jag förstår att man kan bli frustrerad och förbannad. Det finns möjlighet att begära omprövning av bedömningen men jag känner inte till något fall där det har gjort skillnad.

Vad innebär det rent praktiskt om man kuggar?

– Man får göra om provet efter tre till sex månader och vi återkopplar till företaget vad lärlingen behöver träna mer på. En stor skillnad de senaste två åren är att fler får göra om provet 3–4 gånger och från och med prov tre får företaget eller lärlingen själv bekosta provet som i dag kostar 15 000 kronor.

”Vi gör testkörningar med VVS-företag och även provledarna är engagerade i utformningen.”

Mattias Wirdéus. Foto: VVSYN

Du är själv ofta på plats när proven genomförs. Kliar det i fingrarna att rycka in och hjälpa till när du märker att något går snett?

– Ja, det såklart att man kan känna att man vill gå in i sin montörsroll, men jag har stor träning i att låta bli det eftersom jag har jobbat både som provledare och lärare. Numera är min roll att kontrollera provledarna.

VVS-lärlingen:
”Provet är gammalmodigt och måste utvecklas”

Vem bestämmer hur provet ska se ut?

– Det är framtaget tillsammans med branschen. Vi gör testkörningar med VVS-företag och även provledarna är engagerade i utformningen. Vi har två provledarkonferenser varje år då vi diskuterar proven och stämmer av hur de fungerar och hur de ska utvecklas.

 Vilken är den största utmaningen för VVS-branschen enligt dig?

– Att bibehålla kunskapsbredden i yrket när det blir fler och fler nischade företag. Kan man helheten är VVS-montör ett extremt avancerat yrke där man kan jobba med allt möjligt. Det är tjusningen med jobbet tycker jag.

Provledarnas fyra bästa tips inför provet

I en video på Youtube ger provledarna Urban Mellstrand och Gustav Larsson på Insu sina fyra bästa tips till lärlingar inför provet:

Ta det lugnt och läs igenom arbetsbeskrivningarna i pärmen som du får på plats noggrant.

Kolla gärna igenom Teknikhandboken innan.

Träna på lödning.

Titta på ritningar.

Det här tittar provledarna på i bedömningen av installationsprovet:

Materialförbrukning

Verktygshantering

Planering

Egen säkerhet

Heta arbeten

Egenkontroll

Funktion

Helhetsintryck

Yrkesmässigt utförande

Ordning på arbetsplatsen