Logga in

Ritningsläsning och 4 andra moment i installationsprovet som många bommar

Publicerad
22 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
19 jan 2024

Mattias Wirdéus är ansvarig för branschproven på VVSYN. Här listar han provmomenten som många misslyckas med.

VVS-lärlingen:
”Provet är gammalmodigt och måste utvecklas”

Checklista:
Provledarnas bästa tips inför branschprovet

1. Ritningsläsning

Många klarar inte av att arbeta efter plan- och snittritningar eller flödesscheman, vilket leder till att de missar viktiga saker i sin installation. Det saknas även kunskaper om hur plushöjder används i installationsritningar.

2. Säkerheten i tappvärmesystem och värmesystem

Framför allt vad gäller placeringen av säkerhetsventilen som skydd mot okontrollerad tryckökning.

3. Systemuppbyggnad

Många saknar förståelse för skillnaden på primär- och sekundärsystem. Det är även vanligt att det saknas kunskaper som namn, funktion och användningsområde på ingående komponenter i sitt installationsprov.

4. Dokumentation

Många vet inte hur man tyder dokumentation och själv dokumenterar det utförda arbetet, egenkontroller och tryck- och täthetskontroller. Man ska kunna följa ett protokoll och fylla i det på rätt sätt.

VVSYN larmar:
Fler kuggar branschprovet för VVS-montörer

5. Gassvetsverket

Brister i säkerheten när det gäller vilka komponenter som ska vara monterat på svetsverket, och hur de fungerar, kontrolleras och återställs. I skolan har man vanligtvis inte fått plocka så mycket med utrustning när man endast tränat på lödning och svetsning i svetsbåsen.