Logga in

”Det tas på större allvar när personer från arbetslivet berättar”

Publicerad
1 feb 2024, 08:36

Hallå där, Henrietta Ludwig, på VVS-branschens yrkesnämnd, som genomför en satsning på arbetsmiljö och säkerhet på gymnasieskolor. Det blir också snack om hälsa – och kost.

Vad är det för utbildning ni drar i gång?

– Den gäller gymnasieskolor som är VVS-college och innebär besök av Galaxen Byggs (byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa reds. anm.) utbildare vid tre tillfällen. Det första i årskurs ett, det andra i årskurs två och det sista i årskurs tre. 

Vibrationer skadar många:
”Det är enorm skillnad på gamla och nya verktyg”

Läs också:
Här är de vanligaste arbetsskadorna

Henrietta Ludwig.

Hur går det till rent konkret?

– Galaxen Bygg kontaktar skolan och bokar in datum som passar lärarna och undervisningen. De ämnen som behandlas är hälsa och ergonomi, kost och psykosocial arbetsmiljö och säkerhet. Det ingår också diskussioner kring värderingar och respektfullt bemötande. 

Får inte elever lära sig om arbetsmiljö och risker redan i dag?

– Jo, det finns som del i det centrala innehållet i dagens VVS-kurser. Vi har även lagt det som en röd tråd för de framtida ämnesplanerna för Gy25. Men på det här sättet får lärarna draghjälp av Galaxens informatörer. Galaxen har under flera år genomfört den här utbildningen på BA-programmen och det har varit väldigt uppskattat. Flera lärare vittnar om att det tas på större allvar när det är personer från arbetslivet som kommer och berättar och relaterar det till det framtida yrkeslivet.

Galaxen Bygg

• Byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering till byggbranschen.

• Galaxen Bygg AB är ett unikt, icke vinstdrivande, branschinitiativ som grundades 1986. 

• Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.