Logga in

Fler kuggar branschprovet för VVS-montörer

Publicerad
22 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
19 jan 2024

På bara ett par år har andelen som klarar branschprovet till att bli certifierad VVS-montör sjunkit kraftigt. Vad beror det på och vad kan göras åt det? 

Henrietta Ludwig, verksamhetschef på VVS-branschens yrkesnämnd, berättar att nedgången började märkas under 2022 och att den fortsatte 2023. Andelen godkända installationsprov var 82 procent 2021 och låg på 63 procent året som precis avslutats.

Branshprovsansvarige Mattias Wirdéus:
”Jakten på certifikatet är det primära”

Läs också:
Ritningsläsning och 4 andra moment i installationsprovet som många bommar

– Det kan bero på flera saker. Det har varit fullt upp under högkonjunkturen och lärlingarna har kanske inte alltid fått arbeta med samtliga arbetsuppgifter, säger hon.

Proven i sig eller bedömningen av dem har inte förändrats under nämnda tidsperiod så det kan inte förklara de sämre resultaten som gör att fler måste göra om proven. Förutom att det varit högtryck, och många firmor haft så mycket att göra att handledningen kan ha brustit på flera håll, lär pandemin ha med saken att göra.

– De som gör provet nu gick på gymnasiet under covid då skolan under vissa tider var på distans. Försämringen är framför allt större i de stora städerna, där fler företag är nischade, så en annan förklaring är att lärlingen fått en mer ensidig träning på de företagen, säger Henrietta Ludwig. 

Henrietta Ludwig.

VVS-branschens yrkesnämnd ser allvarligt på situationen och har flera åtgärder på gång. De involverar både lärare på skolorna samt utvecklingsansvariga på Byggnads och Installatörsföretagen. 

– Vi skulle vilja att företagen regelbundet har avstämningssamtal med lärlingen med stöd av KUB för att säkerställa att utbildningen går enligt plan och att samtliga moment tränas på. För stöd och tips går det också bra att kontakta regionala utbildningsansvariga. Vi tipsar också alla handledare att gå utbildningen framtagen för handledare inom VVS, säger Henrietta Ludwig. 

Det låter som att en nyckel till bättre resultat är att övertyga företagen att ge lärlingar tid och utrymme att lära sig och testa på alla moment i yrket. Hur ska ni lyckas med det?

– Ja, det är en del av lösningen men inte den enda. Vi arbetar med lärarna också och ser till att eleverna har rätt förutsättningar när de kommer ut till företagen. Under lärlingstiden ger vi lärlingarna och företagen stöd såsom handledarutbildning och KUB. Vi arbetar just nu med att bygga ut det teoretiska materialet i KUB så att lärlingarna får en större teoretisk bas även under lärlingstiden, säger Henrietta Ludwig. 

george ska snart göra sitt tredje försök
”Provet är gammalmodigt och måste utvecklas”

jonas har klarat provet
”Det borde funnits med någon uppgift med till exempel pex och plaströr”

Ett sätt att få bort de vanligaste misstagen som lärlingarna gör ska bli att utveckla handledarna. Det sker bland annat genom att skapa filmer om vilka saker som oftast görs fel på proven. 

– Sedan ger vi information till våra utbildningsansvariga på Byggnads och Installatörsföretagen som kan hjälpa till att stötta företagen regionalt. Även om antalet godkända prov har sjunkit får vi inte heller glömma bort att det finns många fantastiska handledare där ute som gör att strålande jobb så att det certifieras duktiga och kompetenta VVS-montörer, säger Henrietta Ludwig. 

Fotnot: KUB står för Kvalitetssäkrad utbildning. Det är ett digitalt system som följer lärlingen under tiden på företaget där lärlingen arbetar med teoretiska uppgifter, registrerar praktiska moment tillsammans med handledaren samt ett IT-stöd för handledaren att stämma av lärlingens kunskapsmål.