Logga in

Därför måste du sjunga i den här duschen

Publicerad
18 jun 2024, 11:37

För många är det ett nöje att sjunga i duschen. Men när den här varianten är installerad blir det i stället ett krav. 

Förändras vårt användande av hemmets installationer och apparater om vi styr dem med ljud i stället för via synen? Det jobbar Sandra Pauletto med. Hon är forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm och arbetar med ett projekt om interaktiv ljuddesign. Det leds av Energimyndigheten och producerar olika prototyper för att använda ljud som styrning av energiförbrukning. 

Siktat i badrummet:
Men vad är det här för lattjo liten pryl?

Lyxig dusch:
”Man slipper borra fler hål i tätskikt”

En av prototyperna som har testats både i labbmiljö och i verkligheten i testpersoners bostäder är ”den sjungande duschen”. Det är nu inte duschen som sjunger utan den som står under den. Den styrs nämligen genom sång. 

– Vår idé var att bygga en dusch där man aktiverar vattenflödet genom att sjunga. En ventil släpper ut vattnet och den aktiveras av sång. Du kan sjunga vad du vill men det måste vara melodiskt, systemet märker av förändringar i tonläge och aktiveras genom det, berättar Sandra Pauletto. 

När tonen slutar att förändras så upphör vattenflödet. På det sättet går det bara åt vatten när personen som duschar aktivt väljer det och tanken är att det ska minska vattenförbrukningen. För att testa tanken installerades duschprototyperna hemma hos tre familjer med både barn och vuxna. 

– Det är roligt att se hur mycket vatten vi använder och jämföra mellan barn och föräldrar. Det är ett sätt att få i gång samtal också, säger Sandra Pauletto. 

Hon tycker att det är svårt att dra några långtgående slutsatser av experimentet eftersom det var få användare som bara höll på i en vecka. Men forskarnas intryck var att det gick åt mindre vatten än normalt. 

– Vi ser inte det här som något som skulle finnas för alltid i hemmet men det kan hjälpa folk att reflektera över vanliga beteenden som man inte tänker så mycket på normalt. 

Det finns förstås många apparater och funktioner i hemmen där man normalt använder synen för att göra inställningar. Knappar, displayer och annat. Vi är vana vid att öka eller minska effekter handgripligen och via siffror eller färger. Men vilka fördelar kan det finnas med att reglera och ställa in olika sorters energiflöden via ljudsignaler i stället? 

BIldspecial:
Från livsfara till Lasse Åberg – åtta nostalgiska bilder av svenska badrum

– Ljuddesign kan göra att det blir mer intuitivt, det kan komma en omedelbar feedback som säger dig något snabbt. Mina försök att arbeta med ljud har visat att ljud kan bäddas in bra i ditt liv. Man kan se till att det bara kommer ljudsignaler när det är nödvändigt och kanske genom ljud som du uppskattar i stället för tjut till exempel. Det kan också informera om saker snabbare, det är förstås därför larm är baserade på ljud och inte det visuella.

– Ljud kan också fungera bra som input, att skapa ljud för att få något att starta kan vara lättare för barn eller de som inte kan läsa. Det kan vara ett mycket bra verktyg för utbildning, säger Sandra Pauletto.