Logga in

Då ska man inte välja roterande värmeväxlare

Publicerad
12 sep 2023, 09:34
| Uppdaterad
15 sep 2023

I nya flerbostadshus med FTX används roterande värmeväxlare – trots att det kan leda till innemiljöproblem. Branschexperten rekommenderar andra lösningar.

Roterande värmeväxlare har i flera år förekommit i samband med installation av FTX-system vid renovering och nyproduktion av flerbostadshus. Kanske inte så konstigt, eftersom de är energieffektiva och relativt billiga.

I Haga Norra i Solna installeras jättelika aggregat med roterande värmeväxlare.
”Att de är platsbyggda frigjorde 550 kvadratmeter yta”

Brandskyddskraven för lägenheter säger en sak, ljud -och energikraven något annat
”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Men värmeväxlaren har en klar nackdel – det finns en risk att den sprider lukter som cigarettrök, parfymer och matos mellan lägenheter. Något som kan göra livet svårt för doftöverkänsliga, astmatiker och parfymallergiker.

Andreas Martinsson Björkdahl, Svensk ventilation

– Roterande värmeväxlare har många fördelar, de är bäst på att återvinna energi, de har i princip inget behov av avfrostning. Dessutom tar de väldigt liten plats och är billigare än de flesta andra värmeväxlare. Men roterande värmeväxlare har också två uppenbara nackdelar. Den ena är att det kan finnas en risk att den sprider lukter, den andra är att systemet kan föra över fukt, vid låga luftflöden och höga fukthalter, säger Andreas Martinsson Björkdahl, teknik- och miljöchef på branschorganisationen Svensk Ventilation.

Andelen flerfamiljshus med FTX-system har ökat från 26 till 41 procent på fem år, enligt inlämnade energideklarationer till Boverket, uppger tidningen Hem & Hyra.

Varnar du för roterande värmeväxlare?

– Vi på Svensk Ventilation rekommenderar inte att man installerar en roterande värmeväxlare i flerbostadshus med ett centralt ventilationsaggregat. Det har främst att göra med luktöverföringen. Man kan aldrig garantera över tid att det inte blir luktproblematik. Men det finns fastighetsägare som har roterande värmeväxlare som aldrig har haft några problem med luktöverföring.

Andreas Martinsson Björkdahl vill inte ha förbud, men rekommenderar att man använder en plattvärmeväxlare istället av typen motströms- eller korsströmsväxlare med bra energiåtervinning.

– Det finns en nackdel med plattvärmeväxlare, de är väldigt långa och tar stor plats. Den är egentligen sämre på alla sätt, förutom att den inte bidrar till luftgenomföring. Den släpper i de flesta fall inte igenom lukter, säger han.

Vi har talat med förespråkare för både FTX och FX
Stridsfrågan som delar branschen i två läger

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader och installationer vara utformade så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.

FAKTA

  • Roterande värmeväxlare består av roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften som FTX-systemet tagit in i byggnaden.
  • FTX är ett ventilationssystem med mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning.
  • Systemet använder värmen i frånluften för att värma upp tilluften med en värmeväxlare och drivs av eldrivna fläktar i ventilationsaggregaten.
  • Plattvärmeväxlaren består av tunna aluminiumlameller som bildar luftkanaler där frånluften strömmar i riktning mot tilluften. Den varmare frånluften värmer lamellerna, som överför värme till den kallare tilluften.
  • Till- och frånluft strömmar genom helt åtskilda kanaler i plattvärmeväxlaren, vilket innebär att lukter eller partiklar i frånluften inte överförs till tilluften.