Logga in

Därför ökar försäljningen av värmepumpar kraftigt

Publicerad
20 jul 2023, 13:05

Flera faktorer ligger bakom den kraftigt ökade försäljningen av värmepumpar under andra kvartalet.

Värmepumpsförsäljningen för andra kvartalet har gått väldigt bra, rapporterar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Luft-vatten värmepumpar ökade med 52 procent, bergvärmepumpar med 26 procent och frånluftsvärmepumpar med 114 procent. Bakom den kraftiga ökningen för frånluftsvärmepumpar ligger förändringar i beräkningsunderlaget och tillväxten är därmed högre än den verkliga.

Annan tendens:
Rörgrossisterna: ”Vi ser en successiv avmattning”

Första kvartalet 2023:
Här är värmepumparna som säljer bäst i vår

En del av den stora försäljningen kan bero på att tillverkarna nu har kunnat leverera ut de värmepumpar som har varit försenade på grund av tidigare komponentbrister, bedömer SKVP. En annan förklaring är den gångna vinterns höga och växlande elpriser. Många villaägare har skaffat en värmepump eller bytt ut en befintlig ör att kunna minska eller få bättre kontroll på sina framtida energikostnader.

SKVP ser goda möjligheter för en fortsatt stark tillväxt för värmepumpar. En anledning är det nya bidraget till energieffektivisering för småhusägare som värmer sitt hus med el eller gas. Från 3 juli går det att ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme.

Värmepumpsärenden ökar hos Arn:
”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna”

Försäljning andra kvartalet 2023VillaFastighetTotalt
Luft–vattenvärmepumpar+50%+70%+52%
Frånluftsvärmepumpar+114%+114%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)+26%+26%+26%
Totalt+60%+42%+59%