Logga in

Försäljningsras för Nibe: ”En olycklig kombination”

Publicerad
22 maj 2024, 19:18

Nibe tappade en fjärdedel av sina kunder under årets första kvartal. Värmepumpstillverkaren gick från miljardvinst till kraftig förlust – men vd:n listar ett antal faktorer som kan vända siffrorna.

Enligt Installationssiffror redovisar Nibe en omsättning på 9,5 miljarder det första kvartalet 2024. Det är en kraftig försvagning jämfört med de 11,6 miljarder man sålde för under samma period förra året. Resultatet efter skatt rasar också från en vinst på 1,27 miljarder till en förlust på cirka 860 miljoner.

Läs också:
Nibe gör sig av med anställda – även i Sverige

Läs också:
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Raset förklaras av vd Gerteric Lindquist som ”en olycklig kombination av ett flertal försvagande faktorer”, skriver Installationssiffror. 

Arbetet för att åtgärda leverans- och lagerproblem hos distributörer har enligt Nibe även inneburit att producenterna haft onormalt få beställningar. Den europeiska värmepumpsmarknaden i tillverkarledet har närmast halverats hittills under året enligt vd. Men under det andra kvartalet räknar han med att volymerna hos tillverkarna ska kunna börja öka igen för att motsvara efterfrågan hos slutkunderna. 

Gerteric Lindquist räknar också med att räntesänkningar ska leda till att företaget får en skjuts framöver, genom att de kommer att ”stimulera den allmänna konsumtionen och investeringsviljan avseende nyproducerade hus och lägenheter”. 

Samtidigt byggs flera nya fabriker för tillverkning av halvledare i USA och Europa vilket väntas bidra till bättre leveranser mot slutet av året. 

Av de här anledningarna ser Nibe ljusare på det andra halvåret av 2024 än vad man tidigare gjort. I kvartalsrapporten heter det att det andra halvåret väntas ge en större efterfrågan på produkterna än vad man tidigare räknat med. Under 2025 är ambitionen att vara tillbaka på affärsområdets historiska nivåer. 

Läs också:
 ”Det här ger ett bra skydd mot värmepumpsstölder”

Samtidigt är bolagets besparingsprogram i gång. I februari aviserades ett åtgärdsprogram till en kostnad på 900 miljoner som skulle leda till årliga besparingar på 600 miljoner. I den nya rapporten skriver Nibe att det har ändrats till ett program på 1,1 miljard med en förväntad årlig besparing på 750 miljoner.