Logga in

Rekordåren fortsätter – så sålde värmepumparna 2023

Publicerad
24 jan 2024, 10:28

Den stekheta värmepumpsbranschen fortsätter att växa. Men en viss avmattning märktes under slutet av det gångna året. Vissa drivkrafter för installationerna har minskat på sistone. 

Försäljningssiffrorna för 2023 visar på plus i de flesta kategorierna när det gäller värmepumpar på den svenska marknaden. Det var främst frånluftsvärmepumpar i villor som ökade jämfört med året innan medan bergvärmepumpar i övriga sorters fastigheter backade. Totalt ökade försäljningen av värmepumpar med 26 procent under året. 

Läs också:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Läs också:
”Det finns mycket okunskap om frånluftsvärmepumpar”

Särskilt början av 2023 var stark försäljningsmässigt och sedan sjönk den i vissa avseenden. De omtalade och fruktade energipriserna sjönk gradvis ned mot mer normala nivåer samtidigt som den försvagade konjunkturen och de höga räntorna bedöms ha gjort att en del fastighetsägare tvekade att göra investeringar i sina hus.

Kurvorna syns tydligt det sista kvartalet då luft/vattenvärmepumpar minskade med 26 procent jämfört med samma period året innan. År 2022 var det bästa någonsin för branschen, aldrig tidigare hade det sålts lika många värmepumpar. 

Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen räknar med att försäljningen fortsätter gå starkt den kommande tiden. Var tredje investering i en värmepupmp numera gäller utbyten av gamla pumpar. Sedan i juli 2023 finns ett bidrag via Boverket för energieffektivisering i småhus med el eller gas som uppvärmning. Åtgärder för att underlätta den gröna omställningen är sådant som branschorganisationen räknar in som goda förutsättningar. 

Läs också:
”Jag framstår som en ’bad guy’ som tagit värmepumparna och sagt tack och hej”

– Hållbarhetsrapportering är något vi kommer att få höra mycket om under 2024. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, kommer att ge klimatet en skjuts i rätt riktning när företagen tvingas hållbarhetsrapportera. Genom kloka val kan företagen minska upplåningskostnader och utnyttja de bättre villkor som bankerna erbjuder med gröna lån. Det kommer att öppnas intressanta affärsmöjligheter för branschen, säger Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i ett pressmeddelande.

Försäljning i antal för 2023 jämfört med 2022:Q4Helår
Luft – vattenvärmepumpar-26%+11%
Frånluftsvärmepumpar+27%+43%
Vätska-vattenvärmepumpar
(bergvärmepumpar)
+20%+26%
Totalt+7%+26%
Försäljning uppdelad på villa och fastighetQ4Helår
VillaFastighetVillaFastighet
Luft – vattenvärmepumpar-27%-9%+10%+20%
Frånluftsvärmepumpar+27%n/a+43%n/a
Vätska-vattenvärmepumpar(bergvärmepumpar)+24%-30%+29%-7%
Totalt+8%-22%+28%+3%