Logga in

”Förståeligt att vissa installatörer ogillar detta”

Publicerad
19 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
14 feb 2024

Juristen, som är expert på konkurrensrätt, om fallet där försäljaren Jula bakat ihop värmepump och installation i ett fast paket.

– Det är förståeligt att vissa installatörer ogillar detta eftersom de dels inte kan köpa värmepumpar från den aktuella butikskedjan, dels inte kan sälja installatörstjänster till kunder som väljer att köpa en värmepump från den aktuella butikskedjan. Upplägget ser ut att kunna ha vissa utestängande effekter som skulle kunna ha en negativ effekt på konkurrensen, säger Fredrik Lindblom, jurist och partner på advokatfirman Cederquist som arbetar med bland annat konkurrensrätt.

fallet saken gäller
Köparen fick inte hämta ut värmepump trots certifikat

Flera jurister som VVS-Forum varit i kontakt med hänvisar däremot, utan att kommentera det aktuella exemplet, till att sådana erbjudanden rent allmänt inte är fel så länge inte en aktör har en så dominerande ställning att den kan styra marknadsvillkoren. Det är även Fredrik Lindblom inne på:

Läs också:
”Billiga värmepumpar? Man får vad man betalar för”

– Utan att alls kunna några detaljer om marknaden skulle jag säga att på en konkurrensutsatt marknad med ett flertal aktörer erbjuda ett kombinationserbjudande som, får förmodas, efterfrågas av kunderna, inte kan anses utgöra en märkbar konkurrensbegränsning. Installatörerna kan i sådana fall sälja sina tjänster till andra konkurrerande butikskedjor och/eller till kunder som väljer värmepumpar från andra återförsäljare än den aktuella butikskedjan. Och förutsatt att det inte är fråga om en aktör med en dominerande ställning är grundprincipen att avtalsfrihet råder i Sverige, säger han.

Ur Sveriges förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser: 

7 §   Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än

   1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,

   2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser, och

   3. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.

Utdrag ur EU:s f-gasförordning:

“För utförandet av installation, service, underhåll eller reparation av utrustning, som innehåller fluorerade växthusgaser eller vars funktion kräver dessa gaser, som kräver certifiering eller intyg enligt artikel 10, ska fluorerade växthusgaser endast säljas till, och köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg i enlighet med artikel 10 eller företag som har anställda som innehar ett certifikat eller utbildningsintyg enligt artikel 10.2 och 10.5.”