Logga in

Efter konkurshotet – så ska Rörbjörnen överleva

Publicerad
1 jun 2023, 05:22
| Uppdaterad
31 maj 2023

I höstas hotades VVS-företaget Rörbjörnen AB i Stockholm av konkurs med ett dystert ekonomiskt läge. Men en nyligen avslutad rekonstruktion visar att företaget kan stå på egna ben.

Rörbjörnen har 25 anställda, varav 18 VVS-montörer. I november 2022 informerade ledningen om att en rekonstruktion skulle inleddes.

VVS-företaget Rörbjörnen renoverade ett badrum – utan att få en krona betalt
“Nu har jag lärt mig att varenda avtal ska finnas som SMS eller mejl”

En företagsrekonstruktion kan vara ett halmstrå
Rörbjörnen riskerar att gå i ide

Det innebär att en utsedd rekonstruktör går igenom bolagets ekonomi och skulder för att se vad som kan få bolaget på fötter.

Företaget hade gjort en förlust på åtta miljoner kronor och hade inget eget kapital kvar.

Rekonstruktionsberättelsen konstaterar att Rörbjörnen är ett välskött bolag som ”sen starten 2009 haft en fungerande verksamhet som varit lönsam över tid. Det är tillfälliga problem som är orsaken till den insolvenssituation som nu föreligger. Bolags prognos för fortsatt livskraft och att kunna förebygga riskerna för insolvens ser jag som mycket god”, skriver rekonstruktören Pär Broome.

Det tillfälliga problemet handlar om ett projekt på elva miljoner kronor med en ”välkänd aktör inom fastighetsutveckling” som uppdragsgivare som man hamnade i tvist med.

Beställaren krävde betalning på närmare fem miljoner kronor för merkostnader till följd av förseningarna av Rörbjörnen. Tvisten har under rekonstruktionen avslutats genom förlikning.

De flesta av de oprioriterade fordringsägarna har godtagit rekonstruktörens förslag om en skulduppgörelse, där Rörbjörnen ska betala 25 procent av långivarnas totala fordringsbelopp senast inom ett år.

Andra förändringar som redan genomförts eller är på gång är:

  • Rörbjörnen ska fokusera på mindre och medelstora uppdrag.
  • En omorganisation är inledd som innebär ”en viss neddragning på arbetstillfällen”.
  • Företaget ska lita mer på sin interna kompetens, istället för att anlita externa aktörer.
  • Bolagets ekonomistyrning ska skötas internt, inte med externa konsulter.

Därmed avslutas rekonstruktionen och bolaget kan leva vidare.

Bolaget gick i konkurs – men får nytt liv
Ny investerare tar över konkursade Energihem

Så här skriver rekonstruktören Pär Broome: “Med åtgärder så som både nedskärning organisatoriskt och i produktion kommer Rörbjörnen under nästkommande bokslutsår ha en minskad årsomsättning, men med bättre vinstmarginaler.”

Rörbjörnens vd Oscar Deckmark vill inte ge någon kommentar.