Logga in

Rörbjörnen riskerar att gå i ide

Publicerad
16 jan 2023, 06:08
| Uppdaterad
13 jan 2023

VVS-företaget Rörbjörnens slogan är ”service som aldrig går i ide”, men det är precis vad som kanske händer. Emellertid har en företagsrekonstruktion inletts och det finns ett halmstrå.

Den nionde november 2022 inleddes företagsrekonstruktionen av AB Rörbjörnen i Huddinge vid Södertörns tingsrätt. Samma dag ställde Rörbjörnen in betalningarna.

Rörbjörnen renoverade ett badrum – utan att få betalt. Nu måste de istället betala 220 000 kronor till kunden
“Nu har jag lärt mig att varenda avtal ska finnas som SMS eller mejl”

Rörbjörnen stämde kunden – men förlorade. Så här gör du för att slippa hamna i samma situation
5 tips – så försäkrar du dig om att få betalt för jobbet

Den främsta orsaken till den ekonomiska obalansen i företaget var ett enskilt förlustprojekt, som, enligt rekonstruktören hade påverkat bolagets resultat väldigt negativt. Uppdragsgivaren är en välkänd aktör inom fastighetsutveckling med en omsättning på cirka 200 miljoner kronor.

Projektet har sedan start kantats av problem som kraftigt höjda priser på komponenter och material, vilket resulterade i att Rörbjörnen inte fick betalt för nedlagd tid och inköpt material. Rörbjörnen beräknas har förlorat cirka 11 miljoner kronor på projektet.

Samtidigt har uppdragsgivaren riktat ett motkrav på Rörbjörnen på cirka 4 miljoner kronor på grund av förseningar och övrig problematik.  

I slutet av oktober förra året var Rörbjörnens förlust 8 miljoner kronor, vilket innebar att det egna kapitalet på 6,8 miljoner kronor hade förbrukats.

Men Dan Nordenberg, handläggare av rekonstruktionen, tycker ändå att framtiden ser ganska ljus ut för Rörbjörnen.

– Om det går att genomföra alla rekonstruktionsåtgärder, både strukturella och finansiella, så tror jag att bolaget kommer på fötter. Rörbjörnen är ett välskött företag, säger han och tillägger:

– Men vi är inte hemma än.

Rörbjörnen bildades hösten 1998 och har i dag 25 anställda, därtill kommer ett femtontal inhyrda VVS-montörer från andra bolag. De anställda får nu statlig lönegaranti.

Enligt den preliminära rekonstruktionsplanen ”har Rörbjörnen svaga förutsättningar för överlevnad utan ett ackord”.

Ett ackord innebär att samtliga oprioriterade fordringsägare får samma procentuella betalning av Rörbjörnen. Hittills har rekonstruktören lyckats nå ett ackord på 25 procent med flera av fordringsägarna, dock inte alla, vilket innebär att Rörbjörnen betalar en fjärdedel av sina skulder till dem som omfattas av ackordsuppgörelsen.

Företagsrekonstruktionen bedöms preliminärt bli förlängd och pågå i upp till nio månader. Advokat Pär Broomé vid Grönwall Advokatbyrå har utsetts till rekonstruktör. Handläggare av rekonstruktionen är advokat Dan Nordenberg vid samma advokatbyrå.

Energihem i Sundsvall gick i konkurs, men nu får bolaget nytt liv
Ny investerare tar över konkursade Energihem

Totalt omsätter Rörbjörnen cirka 65 miljoner kronor per år.

Rörbjörnen ägs till 22 procent av vd Oscar Deckmark, till 33 procent av Björn Hermansson och till 45 procent av Lotta Lewing.